Βλάβη SLAP

/Βλάβη SLAP
Βλάβη SLAP2023-11-22T11:12:49+02:00

Η βλάβη SLAP (Superior Labrum from Anterior to Posterior tear) περιγράφει τη ρήξη του άνω επιχείλιου χόνδρου του ώμου. Ο επιχείλιος χόνδρος είναι ένας ελαστικός δακτύλιος συνδετικού ιστού που περιβάλλει την ωμογλήνη. Ο ρόλος του είναι η σταθεροποίηση και η συγκράτηση της κεφαλής του βραχιονίου εντός της άρθρωσης του ώμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο τραυματισμός αυτός μπορεί να επεκταθεί στο πρόσθιο τμήμα του επιχείλιου χόνδρου ή/και στον τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα της πάθησης.

Από τι προκαλείται η βλάβη SLAP;

Οι συχνότερες αιτίες βλάβης του άνω επιχείλιου χόνδρου του ώμου είναι:

Τραυματισμοί:  πχ πτώση σε τεντωμένο χέρι ή ξαφνική άρση βαρέος αντικειμένου.

Υπέρχρηση:  Οι αθλητές που ασχολούνται με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις του βραχίονα πάνω από το ύψος της κεφαλής, όπως είναι το βόλεϊ και η άρση βαρών, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης βλάβης SLAP.

Εκφύλιση:  σε άτομα άνω των 40 ετών ο επιχείλιος χόνδρος εκφυλίζεται και μπορεί να υποστεί ρήξη ακόμα και με κινήσεις του ώμου χαμηλής βίας.

Συμπτώματα

Οι ασθενείς συχνά αναφέρουν επίμονο πόνο στον ώμο, ιδίως κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων κινήσεων ή κατά την ανύψωση του χεριού πάνω από το ύψος της κεφαλής. Αυτές οι ενοχλήσεις μπορεί να συνοδεύονται από αισθήσεις “κλειδώματος” ή τριβής της άρθρωσης και αισθητή μυϊκή αδυναμία, περιπλέκοντας την κλινική εικόνα.

Πώς τίθεται η διάγνωση για τη βλάβη SLAP;

Η ακριβής διάγνωση για τη βλάβη SLAP αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσματικής θεραπείας. Ένα λεπτομερές ιστορικό του ασθενούς, σε συνδυασμό με απεικονιστικές εξετάσεις, όπως είναι η μαγνητική τομογραφία και μαγνητικό αρθρογράφημα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το είδος τραυματισμού του ώμου. Αυτά τα διαγνωστικά εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης της βλάβης SLAP από άλλες παθήσεις του ώμου, εξασφαλίζοντας στοχευμένες και αποτελεσματικές μεθόδους αντιμετώπισης.

Βλάβη SLAP: Αντιμετώπιση

Συντηρητική διαχείριση:

Σε περιπτώσεις εκφυλιστικής βλάβης του άνω επιχείλιου χόνδρου,  η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία και ενδυνάμωση του ώμου. Στα πλαίσια της φυσικοθεραπείας πραγματοποιούνται εξατομικευμένες ασκήσεις για την ενίσχυση της ευελιξίας, της δύναμης και του εύρους κίνησης του ώμου.

Χειρουργική παρέμβαση:

Σε οξείες τραυματικές ρήξεις του άνω επιχείλιου χόνδρου του ώμου σε νέους ασθενείς, η χειρουργική αποκατάσταση αποτελεί τη μόνη θεραπευτική επιλογή. Η αποκτάσταση της βλάβης γίνεται αρθροσκοπικά. Μέσω δυο ελάχιστων τομών του δέρματος, ο ορθοπαιδικός εισάγει κάμερα (αρθροσκόπιο) εντός της άρθρωσης του ώμου, ελέγχει την ανατομία της άρθρωσης και καθηλώνει τον τραυματισμένο επιχείλιο χόνδρο στην ανατομική του θέση. Η μετεγχειρητική αποκατάσταση περιλαμβάνει ακινητοποίηση του ώμου και ταχεία έναρξη φυσικοθεραπείας. Ο ασθενής είναι λειτουργικός για τις καθημερινές του δραστηριότητες σε ένα μήνα και για τις αθλητικές του δραστηριότητες από τον τρίτο μετεγχειρητικό μήνα και έπειτα.

Μετεγχειρητική αποκατάσταση

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως:

  • Ηλικία
  • Σοβαρότητα του τραυματισμού
  • Επιλεγμένες χειρουργικές τεχνικές

Οι νεότεροι ασθενείς, συνήθως κάτω των 35 ετών, απαιτούν σχολαστική μετεγχειρητική φροντίδα, που περιλαμβάνει νάρθηκα και σταδιακή έναρξη της φυσικοθεραπείας. Αντίθετα, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που συχνά υποβάλλονται σε επεμβάσεις τενοτομής ή/και τενοντόδεσης, βιώνουν συγκριτικά συντομότερες περιόδους ανάρρωσης λόγω των προσαρμοσμένων χειρουργικών επεμβάσεων.

Εν κατακλείδι, η διαχείριση της βλάβης SLAP απαιτεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρόλο που υπάρχει δυσκολία στην ακριβή διαφοροποίηση της βλάβης SLAP από παρόμοιες παθήσεις του ώμου, το φάσμα της θεραπείας, από τα συντηρητικά μέτρα έως τις χειρουργικές επεμβάσεις, θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε ασθενούς.Αναγνωρίζοντας τις μοναδικές μεταβλητές που επηρεάζουν κάθε ασθενή, ένας έμπειρος Ορθοπαιδικός είναι σε θέση να παρέχει στοχευμένη υποστήριξη, εξασφαλίζοντας μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική διαδικασία αποκατάστασης.

Ο Χειρούργος Ορθοπαιδικός Γεώργιος Κόλλιας είναι άρτια εκπαιδευμένος στην αντιμετώπιση παθήσεων του ώμου με μετεκπαίδευση στη Χειρουργική του ώμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βλάβη SLAP, επικοινωνήστε μαζί του.

Η κλινική εξέταση έχει μεγαλύτερη διαγνωστική αξία σε σχέση με τις απεικονιστικές εξετάσεις. Παρόλα αυτά, συχνά συστήνεται η διενεργεια μαγνητικής τομογραφίας για την απεικονιστική επιβεβαίωση της βλάβης SLAP.

Ένας τραυματισμός SLAP επηρεάζει το ανώτερο τμήμα του ώμου, ιδίως με τη συμμετοχή της μακράς κεφαλής του δικεφάλου. Τα συνήθη συμπτώματα σε αυτή την περιοχή περιλαμβάνουν πόνο, αδυναμία και αστάθεια κατά τις κινήσεις του ώμου.

Η ανατομική αποκατάσταση της βλάβης SLAP γίνεται μόνο χειρουργικά, με αρθροσκόπιση ώμου. Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε νέους, δραστήριους ασθενείς με τραυματική ρήξη επιχείλιου χόνδρου.

Η διάγνωση μιας βλάβης SLAP συχνά τίθεται μέσω ενός συνδυασμού κλινικής εξέτασης και απεικονιστικών εξετάσεων. Η απεικόνιση, όπως η μαγνητική τομογραφία, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβεβαίωση της θέσης και της σοβαρότητας της βλάβης, βοηθώντας στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού σχεδίου θεραπείας.