Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου

/Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου
Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου2024-03-22T14:39:14+02:00

Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου αποτελεί μια εξειδικευμένη μέθοδο αντικατάστασης των αρθρικών επιφανειών του ώμου και εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις μαζικών ρήξεων του στροφικού πετάλου.  Στην αναστροφη αρθροπλαστική, η σφαιρική  και η κοίλη αρθρική επιφάνεια  τοποθετούνται αντίθετα σε σχέση με την ανατομική διάταξη.  Με τον τρόπο αυτό, η ανύψωση του ώμου επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του δελτοειδούς μυός και ¨παρακάμπεται¨ η αναγκαιότητα χρήσης των κατεστραμμένων τενόντων του ώμου.

Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου εφαρμόζεται όταν οι συντηρητικές θεραπείες έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Αποσκοπεί στην ανακούφιση του πόνου, την αποκατάσταση του εύρους κίνησης και της λειτουργικότητας του ώμου. Ο όρος “ανάστροφη” υποδηλώνει την αναστροφή των αρθρικών επιφανειών, διαχωρίζοντάς την από την παραδοσιακή ανατομική ολική αρθροπλαστική ώμου.

Ενδείξεις για ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου

Η εφαρμογή της ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου έχει συγκεκριμένες και αυστηρές ενδείξεις.

Η πρωταρχική ένδειξη είναι η αρθροπάθεια στροφικού πετάλου, δηλαδή  παρουσία αρθρίτιδας λόγω μαζικών ρήξεων του τένοντα του στροφικού πετάλου. Η μαζική ρήξη των τενόντων του ώμου προκαλεί δυσλειτουργία της άρθρωσης με αποτέλεσμα την ανομοιόμορφη φόρτιση και τριβή των αρθρικών επιφανειών του ώμου και τη σταδιακή δημιουργία οστεοαρθρίτιδας. Στις περιπτώσεις αυτές, η παραδοσιακή αρθροπλαστική ώμου αντιμετωπίζει μόνο το πρόβλημα των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών αλλά, δεν αποκαθιστά την κίνηση της ωμικής ζώνης καθώς, απουσιάζουν βασικοί τένοντες  που θα κινήσουν τις προθέσεις της αρθροπλαστικής. Με την τοποθέτηση των προθέσεων-εμφυτευμάτων σε αντίθετη διάταξη (σφαιρική πρόθεση στην πλευρά του βραχιονίου και κοίλη πρόθεση στην πλευρά της ωμοπλάτης), καταφέρνουμε να αντικαθιστούμε τις φθαρμένες αρθρικές επιφάνειες και παράλληλα να δίνουμε κίνηση στις προθέσεις με την αξιοποίηση του ακέραιου δελτοειδούς μυός.

Άλλες ενδείξεις της ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου είναι:

  • Αναθεώρηση μιας αποτυχημένης ανατομικής αρθροπλαστικής ώμου
  • Συντριπτικά κατάγματα κεφαλής βραχιονίου
  • Ανεπανόρθωτες βλάβες του τενόντιου στροφικού πετάλου

Παραδοσιακή αρθροπλαστική ώμου ή ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου;

Ενώ η παραδοσιακή αρθροπλαστική ώμου παραμένει μια πολύτιμη θεραπευτική επιλογή για πολλούς ασθενείς, υπάρχουν περιπτώσεις που η αποτελεσματικότητά της μπορεί να είναι περιορισμένη. Σε περιπτώσεις μη επισκευάσιμων ρήξεων του τένοντα του στροφικού πετάλου, οι συμβατικές προσεγγίσεις δεν παρέχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου προσφέρει λύση σε αυτές τις προκλήσεις αποκαθιστώντας τη λειτουργία της άρθρωσης του ώμου και ανακουφίζοντας τον πόνο.

Προεγχειρητική αξιολόγηση

Πριν υποβληθούν σε ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου, οι ασθενείς υποβάλλονται σε διεξοδική προεγχειρητική αξιολόγηση για:

  • την εκτίμηση της συνολικής κατάστασης της υγείας τους
  • τον εντοπισμό τυχόν πιθανών παραγόντων κινδύνου ή αντενδείξεων

Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει:

  • λήψη ιατρικού ιστορικού
  • κλινική εξέταση
  • απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες,  αξονική και μαγνητική τομογραφία)

Επιπλέον, οι ασθενείς λαμβάνουν ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τη χειρουργική διαδικασία, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις απαιτήσεις μετεγχειρητικής αποκατάστασης.

Χειρουργική τεχνική και περιεγχειρητική διαχείριση

Η αναστοφη αρθροπλαστική ώμου εκτελείται υπό γενική αναισθησία, με τη χειρουργική προσέγγιση να προσαρμόζεται στην ανατομία και την παθολογία του κάθε ασθενούς. Η επέμβαση περιλαμβάνει:

  1. αφαίρεση των κατεστραμμένων οστών και χόνδρων από την άρθρωση του ώμου
  2. αντικατάστασή τους με προσθετικά εξαρτήματα σχεδιασμένα να μιμούνται τη φυσική ανατομία του ώμου

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, οι ασθενείς παρακολουθούνται στενά και αρχίζουν έγκαιρη κινητοποίηση και φυσικοθεραπεία για να διευκολυνθεί η ανάρρωση.

Ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γεώργιος Κόλλιας είναι άρτια εκπαιδευμένος στην αντιμετώπιση παθήσεων του ώμου με μετεκπαίδευση στη Χειρουργική του ώμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου, επικοινωνήστε μαζί του.

Η αρθροπλαστική ώμου είναι η χειρουργική αποκατάσταση των κατεστραμμένων αρθρικών επιφανειών με εμφυτεύματα - προθέσεις, με στόχο την ανακούφιση από τον πόνο και την αποκατάσταση της λειτουργίας της άρθρωσης.

Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου εφαρμόζεται σε περιπτώσεις  βαριάς  οστεοαρθρίτιδας του ώμου, σε ανεπανόρθωτες ρήξεις τενόντων του στροφικού πετάλου και σε συντριπτικά κατάγματα της κεφαλής του βραχιονίου .

Κατά την ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου, η φυσιολογική ανατομία της άρθρωσης του ώμου αντιστρέφεται. Συγκεκριμένα, η κεφαλή του βραχιονίου αντικαθίσταται από μια κοίλη πρόθεση  και η ωμογλήνη αντικαθίσταται από μια σφαιρική πρόθεση. Αυτή η αντιστροφή δημιουργεί μια πιο σταθερή διαμόρφωση της άρθρωσης, ιδιαίτερα ευεργετική σε περιπτώσεις σοβαρής οστεοαρθρίτιδας ή ανεπανόρθωτων ρήξεων του τένοντα του στροφικού πετάλου.

Συχνά, μια ανατομική ολική αρθροπλαστική μπορεί να μετατραπεί σε ανάστροφη. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις μετεγχειρητικών επιπλοκών της ανατομικής αρθροπλαστικής (χαλάρωση, ρήξη στοφικού πετάλου).

Οι ασθενείς που πάσχουν από βαριά οστεοαρθρίτιδα του ώμου ή μαζικές ρήξεις του τένοντα του στροφικού πετάλου είναι δυνητικά υποψήφιοι για ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου.