Ωλένια νευρίτιδα

/Ωλένια νευρίτιδα
Ωλένια νευρίτιδα2022-12-14T11:12:50+02:00

Η ωλένια νευρίτιδα του αγκώνα αποτελεί συμπιεστική νευροπάθεια του ωλενίου νεύρου.

Το ωλένιο νεύρο είναι ένα από τα κύρια νεύρα του άνω άκρου και δίνει νεύρωση στην έσω πλευρά του αντιβραχίου και στα δύο τελευταία δάκτυλα της άκρας χειρός (παράμεσο, μικρό).

Στην ωλένια νευρίτιδα, το ωλένιο νεύρο συμπιέζεται κατά τη διαδρομή του στο άνω άκρο.

Στην ωλένια νευρίτιδα του αγκώνα, το ωλένιο νεύρο συμπιέζεται στην περιοχή του αγκώνα σε διάφορα πιθανά σημεία (έσω πλάγιο σύνδεσμο, βραχιόνιο οστό, ωλένια αύλακα της ωλένης, καμπτήρες μύες του αντιβραχίου).

Η συμπίεση του νεύρου οδηγεί στην κακή αιμάτωσή του, με αποτέλεσμα ο ασθενής να αισθάνεται:

  • πόνο
  • μούδιασμα
  • ηλεκτρισμό

από τον αγκώνα μέχρι τα δύο τελευταία δάκτυλα του χεριού.

Η ωλένια νευρίτιδα του καρπού περιγράφει την παγίδευση του ωλενίου νεύρου στον καρπό.

Η ωλένια νευρίτιδα αντιμετωπίζεται αρχικά συντηρτικά.

Σε εμμένουσες περιπτώσεις, η οριστική λύση είναι χειρουργική και περιλαμβάνει την αποσυμπίεση του ωλενίου νεύρου στα σημεία που υφίσταται πίεση.

Διεγχειρητική φωτογραφία: με κόκκινο χρώμα υποδεικνύεται το ωλένιο νεύρο κατά την πορεία του πίσω από τον αγκώνα. Έχει πραγματοποιηθεί μερική αποσυμπίεσή του.

Διεγχειρητική φωτογραφία: Τελικό χειρουργικό αποτέλεσμα. Με πράσινο χρώμα υποδυκνύεται το ωλένιο νεύρο. Το νεύρο έχει απελευθερωθεί πλήρως από τα σημεία παγίδευσής του και έχει μεταφερθεί προσθίως του αγκώνα, σε ασφαλή άνετη θέση.

Συμπιέζεται το ωλένιο νεύρο στην περιοχή του αγκώνα και υφίσταται κακή αιμάτωση.

  • Μούδιασμα
  • Πόνος
  • Ηλεκτρισμός

 

Αντιμετωπίζεται συντηρητικά και χειρουργικά.

Την αποσυμπίεση του ωλένιου νεύρου στα σημεία που εμφανίζεται η πίεση.