Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

/Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα2023-02-28T10:07:17+02:00

Με κίτρινο χρώμα απεικονίζεται το μέσο νεύρο όπως διέρχεται μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα.

 

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αποτελεί συμπιεστική νευροπάθεια του μέσου νεύρου.
Οφείλεται δηλαδή σε πίεση που υφίσταται το μέσο νεύρο στο επίπεδο του καρπού.
Το μέσο νεύρο περνά μέσα από ένα ανατομικό σχηματισμό που ονομάζεται καρπιαίος σωλήνας και κατευθύνεται προς την άκρα χείρα, δίνοντας νεύρωση στον αντίχειρα, στο δείκτη, στο μέσο και στον παράμεσο δάκτυλο.
Εντός του καρπιαίου σωλήνα βρίσκονται οι καμπτήρες τένοντες του χεριου και το μέσο νεύρο.
Ο όγκος του καρπιαίου σωλήνα είναι συγκεκριμένος.
Οτιδήποτε προκαλεί διόγκωση των τενόντων ή του νεύρου, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του νεύρου και την συμπίεσή του έντος του καρπιαίου σωλήνα.

Η συμπίεση του νεύρου προκαλεί τα χαρακτηρίστικά συμπτώματα της νόσου:
πόνος στο ύψος του καρπού
πόνος του χεριού τις νυκτερινές ώρες
πόνος που αντανακλά στα τρία πρώτα δάκτυλα (αντίχειρα, δείκτη, μέσο)
μούδιασμα στο χέρι
αίσθημα ηλεκτρισμού

Σε αρχικά στάδια, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αντιμετωπίζεται συντηρητικά – μη χειρουργικά.

Σε μέτρια στάδια η αντιμετώπιση είναι χειρουργική. Υπό τοπική αναισθησία, μέσω μιας τομής 2-3 εκατοστών στον καρπό διενεργείται διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα και απελευθέρωση του μέσου νεύρου. Η ανακούφιση από τα συμπτώματα είναι άμεση.

Η νόσος δεν πρέπει να φτάσει σε σοβαρό στάδιο καθώς,  σε αυτή την περίπτωση το μέσο νεύρο ατροφεί και υφίσταται πάρεση με λειτουργικές επιπτώσεις (ατροφία αντίχειρα, αδυναμία σύλληψης-δραγμού). Στις περιπτώσεις αυτές, η χειρουργική αντιμετώπιση έχει απόλυτη ένδειξη αλλά τα αναμενόμενα αποτελέσματα δεν είναι τόσο εντυπωσιακά καθώς, η βλάβη του νεύρου δεν είναι απολύτως αναστρέψιμη.

 

 

Το μέσο νεύρο διέρχεται μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα και νευρώνει τον αντίχειρα, τον δείκτη, το μέσο και τον παράμεσο δάκτυλο.

  • Πόνο στον καρπό
  • Πόνο στο χέρι, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της νύχτας
  • Αίσθημα “ηλεκτρισμού” που διαπερνά τα τρία πρώτα δάκτυλα
  • Μούδιασμα στα τρία πρώτα δάκτυλα

 

Σε πρώιμο στάδιο, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Σε μέτρια και προχωρημένα στάδια αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Υπό τοπική αναισθησία, διενεργείται μια μικρή τομή στην παλαμιαία επιφάνεια του καρπού και διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση του μέσου νεύρου.