Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

/Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος
Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος2020-12-01T15:19:47+02:00

Τι είναι η ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος;

Είναι η  διενέργεια ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με τη χρήση ρομποτικού συστήματος (ρομπότ).

Ποιά είναι η καινοτομία της;

Η καινοτομία της σε σχέση με την “κλασική” αρθροπλαστική, έγκειται στην ακρίβεια τοποθέτησης των προθέσεων.

Κάθε γόνατο είναι μοναδικό καθώς, έχει τα δικά του ξεχωριστά ανατομικά χαρακτηριστικά (σχήμα, μέγεθος, αναλογίες, στροφή, απόκλιση από τον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα). Ιδιαίτερα το γόνατο με οστεοαρθρίτιδα, πέρα από τα ανατομικά χαρακτηριστικά του, παρουσιάζει και εντελώς μοναδικές αλλοιώσεις (φθορά/καταστροφή του χόνδρου σε διαφορετική βαρύτητα και έκταση, παραμόρφωση, χαλάρωση συνδέσμων, οστεόφυτα). Για αυτό ακριβώς το λόγο, η αρθροπλαστική που ταιριάζει σε κάθε αρθριτικό γόνατο είναι μοναδική.

Το ρομπότ έχει τη δυνατότητα να «διαβάζει» την ανατομία του αρθριτικού γόνατος και να «καθορίζει» με απόλυτη ακρίβεια την ιδανική θέση των προθέσεων-εμφυτευμάτων που πρόκειται να τοποθετηθούν.

 

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος. Το Ρομπότ είναι τοποθετημένο ακριβώς δίπλα στο αρθριτικό γόνατο και “αναμένει” τις οδηγίες του ορθοπαιδικού χειρουργού για να ξεκινήσει την προετοιμασία (οστεοτομία – “κόψιμο”) των αρθρικών επιφανειών.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η ακριβής τοποθέτηση των προθέσεων;

Η τοποθέτηση των προθέσεων σε σωστή θέση εξασφαλίζει την μακροχρόνια επιβίωσή τους.

Όσο πιο σωστά έχουν τοποθετηθεί οι προθέσεις, τόσο περισσότερα χρόνια θα παραμείνουν ενωμένες με τα οστά του ασθενούς και δεν θα χαλαρώσουν («ξεκολλήσουν»).

Αυτό συμβαίνει διότι, στην ανατομική τους θέση οι προθέσεις υφίστανται ομοιόμορφη κατανομή φορτίων σε κάθε κύκλο φόρτισης του γόνατος (κάμψη-έκταση-στροφή, βάδιση-τρέξιμο, άνοδος και κάθοδος κλίμακας, έγερση από κάθισμα κλπ). Έτσι, η απόσβεβση των φορτίων (κραδασμών) από τις αρθρικές επιφάνειες προς το οστούν γίνεται ομαλά, όπως συμβαίνει και στο φυσιολογικό γόνατο.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν οι προθέσεις έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα, τα φορτία κατανέμονται ανομοιόμορφα στην άρθρωση και το μεγαλύτερο μέρους τους αποσβένεται από τα εμφυτεύματα, με αποτέλεσμα τη σημαντική καταπόνησή τους και τελικά την χαλάρωση («απόσπαση» από το οστούν).

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος. Ο ρομποτικός βραχίονας επιτελεί την οστεοτομία, δηλαδή το “κόψιμο” των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών, προκειμένου να αφαιρεθεί ο κατεστραμένος αρθρικός χόνδρος και να τοποθετηθούν στη συνέχεια οι προθέσεις (εμφυτεύματα) της αρθροπλαστικής.

Το ρομπότ χειρουργεί;

ΟΧΙ. Το ρομπότ είναι ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας που μπορεί να εκτελεί ταχύτατους και πολύπλοκους υπολογισμούς διεγχειρητικά, αλλά δεν «ξέρει» να χειρουργεί από μόνο του. Τα περισσότερα ρομπότ διαδραματίζουν την ώρα του χειρουργείου ένα διαδραστικό συμβουλευτικό ρόλο στον καθορισμό της ιδανικής θέσης των προθέσεων. Τα αποτελέσματα του ρομπότ λαμβάνονται σημαντικά υπόψιν από τον θεράποντα ορθοπαιδικό κατά την τοποθέτηση των προθέσεων, που αποτελεί και το σημαντικότερο στάδιο της επέμβασης.

Ωστόσο, η τεχνολογία εξελίσσεται και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε στη διάθεσή μας ρομπότ που θα «χειρουργούν».

Ήδη από το 2018, είναι διαθέσιμο στη χώρα μας, ρομποτικό σύστημα που εκτελεί ένα μέρος της επέμβασης (οστεοτομία- προετοιμασία οστών για την υποδοχή των προθέσεων), υπό τη συνεχή βέβαια επίβλεψη του θεράποντος ορθοπαιδικού ο οποίος, βρίσκεται εντός της χειρουργικής αίθουσας, πάνω από τον ασθενή και έχει τον πλήρη έλεγχο όλων των κινήσεων του ρομποτικού βραχίονα.

 

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος. Υπό τις οδηγίες και τη συνεχή επίβλεψη του ορθοπαιδικού χειρουργού, ο ρομποτικός βραχίονας εκτελεί “μόνος του” την οστεοτομία. Δημιουργεί δηλαδή απόλυτα ομαλές αρθρικές επιφάνειες, εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή τοποθέτηση των προθέσεων και τη μακροχρόνια επιβίωσή τους.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής αρθροπλαστικής γόνατος

  • Επιτρέπει την αφαίρεση της ελάχιστης ποσότητας οστού από το μηρό και την κνήμη.
  • Επαναφέρει τη φυσιολογική λειτουργία και κινηματική του γόνατος.
  • Επιτρέπει την ταχύτερη κινητοποίηση του/της ασθενούς.
  • Επιτρέπει την τοποθέτηση των προθέσεων στην ιδανική θέση.
  • Αυξάνει σημαντικά την επιβίωση και την αντοχή των προθέσεων στο χρόνο.