Ρήξη Υποπλατίου

/Ρήξη Υποπλατίου
Ρήξη Υποπλατίου2023-04-11T20:59:35+03:00

Ο υποπλάτιος είναι ένας από τους τέσσερις τένοντες του στροφικού πετάλου του ώμου και είναι υπεύθυνος για την έσω στροφή της κεφαλής του βραχιονίου. Η ρήξη υποπλατίου περιγράφει την απόσπαση του τένοντα του υποπλατίου από το σημείο στο οποίο προσφύεται στο βραχιόνιο (έλλασσον βραχιόνιο όγκωμα). Πρόκειται για το αποτέλεσμα έντονης αθλητικής δραστηριότητας, κάποιου βίαιου τραυματισμού, εκφύλισης με την πάροδο του χρόνου ή ως μετεγχειρητική επιπλοκή της ολικής αρθροπλαστικής ώμου.

Με τον όρο «ρήξη υποπλατίου» , αναφερόμαστε στην αποκοπή-σχίσιμο τμήματος του τένοντα από το βραχιόνιο.
Στην περίπτωση που αποσχιστεί ένα μέρος των ινών του τένοντα, αναφερόμαστε σε μερική ρήξη του τένοντα.
Εάν αποσχιστεί ολόκληρος ο τένοντας, τότε αναφερόμαστε σε πλήρη ρήξη.

Τι είναι ο υποπλάτιος τένοντας;

Ο υποπλάτιος τένοντας εντοπίζεται στο πρόσθιο τμήμα του ώμου. Πρόκειται για έναν από τους τέσσερις τένοντες που απαρτίζουν το μυοτενόντιο στροφικό πέταλο του ώμου. Αποτελεί τον ισχυρότερο τένοντα του στροφικού πετάλου. Η λειτουργία του είναι η υποβοήθηση στις κινήσεις της άρθρωσης όπως η έσω στροφή του βραχιονίου.

Από τι προκαλείται η ρήξη υποπλατίου;

Ο υποπλάτιος τένοντας τραυματίζεται λιγότερο συχνά σε σχέση με τους υπόλοιπους τένοντες του ώμου. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι ρήξεις του στροφικού πετάλου αφορούν στον υπερακάνθιο ή στον υπακάνθιο τένοντα στο άνω και οπίσθιο τμήμα του ώμου. Συνήθως, η ρήξη του υποπλατίου εμφανίζεται έπειτα από τραυματισμό στους νεότερους ασθενείς συγκριτικά με τους ασθενείς που παρουσιάζουν ρήξη υπερκανθίου. Είναι πιθανό η ρήξη του υποπλατίου να προκύψει έπειτα από χειρουργική επέμβαση όπως π.χ. η ολική αρθροπλαστική ώμου. Κατά αυτή, τέμνονται ο υποπλάτιος τένοντας και, εν συνεχεία, πραγματοποιείται συρραφή του ως μέρος της χειρουργικής επέμβασης.

Πώς κατηγοριοποιείται η ρήξη υποπλατίου;

Η ρήξη υποπλατίου μπορεί να είναι:

  • Οξεία – τραυματική: συμβαίνει συνήθως σε νέους ασθενείς και είναι συνέπεια απότομης σύσπασης του τένοντα
  • Χρόνια – εκφυλιστική: παρατηρείται σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και οφείλεται στη σταδιακή καταστροφή του τένοντα με το πέρασμα του χρόνου.

Διάγνωση ρήξης υποπλατίου

Η ρήξη υποπλατίου εντοπίζεται  κατά την κλινική εξέταση, όταν ο ασθενής έχει αδυναμία έσω στροφής του ώμου του. Επίσης, μπορεί να είναι ένα εύρημα κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής αρθροσκόπησης ώμου, είτε ως μεμονωμένη ρήξη, είτε ως συνοδός κάκωση σε μεγάλες ρήξεις υπερακανθίου και υποπλατίου.

Πώς αντιμετωπίζεται η ρήξη υποπλατίου;

Η θεραπεία της ρήξης είναι χειρουργική, δεδομένου ότι ο υποπλάτιος τένοντας επιτελεί πολύ σημαντικό τένοντα για την ομαλή λειτουργία του ώμου συνολικά. Περιλαμβάνει την καθήλωση του τένοντα στην ανατομική του θέση στο βραχιόνιο. Η επέμβαση γίνεται αρθροσκοπικά, μέσω μικρών τομών. Για την ανατομική αποκατάσταση του τένοντα γίνεται χρήση ειδικών ραμμάτων που ονομάζονται «άγκυρες» και καθηλώνουν τον τένοντα στην ανατομική του θέση.

Η συρραφή της ρήξης έχει πολύ καλά λειτουργικά αποτελέσματα και βελτιώνει θεαματικά την καθημερινότητα του ασθενούς. Ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια μέρα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο αρθροσκόπησης ώμου, στο οποίο αναγνωρίζεται και αντιμετώπιζεται μια ρήξη υποπλατίου, πατώντας εδώ. 

Ανάρρωση έπειτα από χειρουργείο για ρήξη υποπλατίου

Για ένα διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων μετά την επέμβαση είναι ιδιαίτερα σημαντική η προστασία του χειρουργημένου άκρου. Μέσα σε αυτό το διάστημα, γίνεται ακινητοποίηση του άκρου με αναρτηση ώμου. Η φυσικοθεραπεία ξεκινά άμεσα μετεγχειρητικά. Μετά από ένα διάστημα 4 εβδομάδων, μπορεί να αρχίσει προοδευτικά η ενδυνάμωση του ώμου.

Ο ασθενής είναι λειτουργικός στην καθημερινότητά του σε διάστημα 6 εβδομάδων περίπου και μπορεί να επιστρέψει σταδιακά στις αθλητικές του δραστηριότητες σε περίπου 8 εβδομάδες.

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Γεώργιος Κόλλιας, διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση της ρήξης υποπλατίου. Επικοινωνήστε μαζί του για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο αρθροσκόπησης ώμου, στο οποίο αναγνωρίζεται και αντιμετώπιζεται μια ρήξη υποπλατίου, πατώντας εδώ.