Πλατυποδία

/Πλατυποδία
Πλατυποδία2021-10-12T11:42:10+03:00

Η εύκαμπτη πλατυποδία είναι μια καλοήθης ανατομική παραλλαγή του άκρου ποδός που οφείλεται σε συνδεσμική χαλαρότητα.

Στα παιδία είναι συνήθως ασυμπτωματική και σπάνια μπορεί να προκαλέσει πόνο στο πέλμα και στην ποδική καμάρα.

Η αντιμετώπισή της είναι κατά βάση συντηρητική (παρακολούθηση, διατάσεις-ενδυνάμωση του άκρου ποδός, χρήση ορθωτικών πελμάτων).

Η επίκτητη πλατυποδία των ενηλίκων είναι μία πάθηση του άκρου ποδός που οφείλεται σε ανεπάρκεια του οπίσθιου κνημιαίου μυός.

Σε αρχικά στάδια αντιμετωπίζεται και αυτή συντηρητικά.

Σε προχωρημένα στάδια, αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Ανάλογα με το στάδιο της πάθησης και τις αντίστοιχες παραμορφώσεις που παρατηρούνται στο πόδι, υπάρχει ένδειξη και για αντίστοιχους χειρουργικούς χειρισμούς.

 

Αριστερά – Προεγχειρητική φωτογραφία: Διαταραχές στην ανατομία του άκρου ποδός (παραμόρφωση άξονα, σημείο “πολλών δακτύλων” ) Δεξιά – Μετεγχειρητική φωτογραφία: Ανατομική αποκατάσταση μετά από την κατάλληλη χειρουργική θεραπεία