Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια

/Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια
Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια2022-03-10T19:09:45+02:00

 

 

Η θεραπεία με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια αποτελεί ένα σύγχρονο, επεμβατικό, αλλά μη χειρουργικό τρόπο αντιμετώπισης πολλών ορθοπαιδικών παθήσεων.

Το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια περιέχει αυξητικούς παράγοντες με αντιφλεγμονώδη δράση.

Το αίμα μας αποτελείται από πλάσμα (υγρό στοιχείο) και από κύτταρα (στερεά στοιχεία – κυρίως ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια). Τα αιμοπετάλια διαθέτουν ειδικές πρωτείνες που ονομάζονται αυξητικοί παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια, διαπιστώθηκε, ότι οι αυξητικοί παράγοντες των αιμοπεταλίων έχουν έντονη ανιφλεγμονώδη δράση, καθώς αναστέλλουν τη διαδικασία της φλεγμονής και επιτρέπουν την επούλωση τραυματισμένων ιστών. Η ανακάλυψη αυτή έφερε επανάσταση στις επιστήμες της βιολογίας και της ιατρικής και οδήγησε γρήγορα στη χρήση των παραγόντων αυτών στην κλινική πράξη.

Σήμερα, το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια μαζί με τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (τα λεγόμενα “βλαστοκύτταρα”) αποτελούν τα δύο βασικά είδη βιολογικής θεραπείας που εφαρμόζονται στην ορθοπαιδική.

Η θεραπεία με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια προϋποθέτει έναν άριστο σχεδιασμό. Η καλή λήψη του ιστορικού, η λεπτομερής κλινική εξέταση και η σωστή διάγνωση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να επιλεγεί ο κατάλληλος ασθενής που χρήζει αυτής της θεραπείας. Αν δεν τεθεί σωστή διάγνωση και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις θεραπείας, η εφαρμογή του πλάσματος δεν θα είναι αποτελεσματική και ο ασθενής θα υποβληθεί άσκοπα σε αυτή τη διαδικασία.

 

 

Το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια παρασκευάζεται εύκολα στο χώρο του ορθοπαιδικού ιατρείου. Σε ένα ήρεμο περιβάλλον, πραγματοποιείται αιμοληψία του ασθενούς και στη συνέχεια το δείγμα αίματος φυγοκεντρείται. Με τη φυγοκέντρηση επιτυγχάνουμε να απομονώσουμε τα αιμοπετάλια του δείγματος και να εξασφαλίσουμε μια μεγάλη συγκέντρωση αυξητικών παραγόντων σε μια μικρή ποσότητα πλάσματος. Υπό άσηπτες συνθήκες, γίνεται προσεκτική έγχυση (ένεση) του πλάσματος στην πάσχουσα περιοχή και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η θεραπευτική συνεδρία. Συνήθως, μία έγχυση έιναι αρκετή για την ανακούφηση των συμπτωμάτων και την αποδρομή της φλεγμονής. Σε εμμένουσες περιπτώσεις, απαιτείται και δεύτερη συνεδρία.

Η θεραπεία με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια εφαρμόζεται σε περιπτώσεις:

  • μυϊκών τραυματισμών (θλάσεις)
  • τενόντιων τραυματισμών (τενοντίτιδες, ρήξεις)
  • αρχόμενης οστεοαρθρίτιδας
  • χονδροπάθειας
  • οστεοχόνδρινων βλαβών
  • χειρουργικών θεραπειών (συμπληρωματικά)