Βλάβη SLAP

/Βλάβη SLAP
Βλάβη SLAP2020-09-15T19:39:22+03:00

 

Η βλάβη SLAP είναι η αποκόλληση του άνω τμήματος του επιχείλιου χόνδρου του ώμου από την ωμογλήνη.

Ο επιχείλιος χόνδρος είναι ένα δακτυλίδι συνδετικού ιστού περιμετρικά της ωμογλήνης. 

Με την παρουσία του, βαθαίνει την ωμογλήνη και την μετατρέπει σε μία σταθερή κοίλη υποδοχή για την σφαιρική κεφαλή του βραχιονίου. 

Η ρήξη του επιχείλιου χόνδρου συνεπάγεται την αστάθεια της άρθρωσης.

Όταν η ρήξη συμβαίνει στο άνω τμήμα της ωμογλήνης, τότε ονομάζεται βλάβη SLAP (superior labrum anterior posterior).

Επειδή από το άνω χείλος της ωμογλήνης εκφύεται η μακρά κεφαλή του δικεφάλου, συχνά η βλάβη SLAP συνοδεύεται με παθολογία της μακράς κεφαλής. 

Η βλάβη SLAP συμβαίνει συχνά σε αθλητές με δραστηριότητες του χεριού πάνω από το ύψος του ώμου (overhead activities) και συνοδεύεται από αίσθημα πόνου.

Η διάγνωση της πάθησης γίνεται κυρίως κατά την κλινική εξέταση του ασθενούς. 

Η απόλυτη διάγνωση και η οριστική θεραπεία (συρραφή και ανατομική αποκατάσταση του επιχείλιου χόνδρου) γίνονται αρθροσκοπικά.