Αρθροσκόπηση

/Αρθροσκόπηση
Αρθροσκόπηση2020-10-01T18:16:09+03:00

Τι είναι η αρθροσκόπηση;

Είναι μια χειρουργική τεχνική που μας επιτρέπει να επιδιορθώνουμε βλάβες στο εσωτερικό μιας άρθρωσης.

Σε τι διαφέρει από τις υπόλοιπες χειρουργικές τεχνικές;

Δεν απαιτεί μεγάλη χειρουργική τομή. Πρόκειται ουσιαστικά για «κλειστό» χειρουργείο, που πραγματοποιείται μέσα από δύο ή τρεις ελάχιστες τομές του δέρματος , μεγέθους 0,5 εκατοστών.

Πώς διενεργείται;

Μέσα από πολύ μικρές τομές του δέρματος, εισάγουμε στην άρθρωση μια κάμερα (αρθροσκόπιο) και εργαλεία. Η κάμερα μεταφέρει την εικόνα από το εσωτερικό της άρθρωσης σε μια οθόνη. Παρακολουθώντας την οθόνη, χειριζόμαστε τα εργαλεία μας και πραγματοποιούμε την επέμβαση.

Για ποιες παθήσεις χρειάζεται αρθροσκόπηση;

Για παθήσεις που οφείλονται σε βλάβες του εσωτερικού της άρθρωσης (ενδοαρθρικές βλάβες).

Γίνονται όλες οι ορθοπαιδικές επεμβάσεις αρθροσκοπικά;

Όχι. Υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις που η θεραπεία περιλαμβάνει κλασική «ανοικτή» χειρουργική τεχνική. Βέβαια, με την εξέλιξη της αρθροσκόπησης σήμερα, ολοένα και περισσότερες παθήσεις αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά.

Χρειάζεται αναισθησία;

Φυσικά. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο ασθενής χειρουργείται υπό γενική αναισθησία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης σε σχέση με το «ανοικτό» χειρουργείο;

Είναι χειρουργείο ελάχιστης επεμβατικότητας. Πραγματοποιείται σύντομα. Προσφέρει άμεση επούλωση του δέρματος και των υποκείμενων ιστών. Επιτρέπει ταχεία αποκατάσταση του ασθενούς.