Αρθροσκόπηση

/Αρθροσκόπηση
Αρθροσκόπηση2018-10-03T10:26:09+00:00

Τι είναι η αρθροσκόπηση;

Είναι μια χειρουργική τεχνική που μας επιτρέπει να επιδιορθώνουμε βλάβες στο εσωτερικό μιας άρθρωσης.

Σε τι διαφέρει από τις υπόλοιπες χειρουργικές τεχνικές;

Δεν απαιτεί μεγάλη χειρουργική τομή. Πρόκειται ουσιαστικά για «κλειστό» χειρουργείο, που πραγματοποιείται μέσα από δύο ή τρεις ελάχιστες τομές του δέρματος , μεγέθους 0,5 εκατοστών.

Πώς διενεργείται;

Μέσα από πολύ μικρές τομές του δέρματος, εισάγουμε στην άρθρωση μια κάμερα (αρθροσκόπιο) και εργαλεία. Η κάμερα μεταφέρει την εικόνα από το εσωτερικό της άρθρωσης σε μια οθόνη. Παρακολουθώντας την οθόνη, χειριζόμαστε τα εργαλεία μας και πραγματοποιούμε την επέμβαση.

Για ποιες παθήσεις χρειάζεται αρθροσκόπηση;

Για παθήσεις που οφείλονται σε βλάβες του εσωτερικού της άρθρωσης (ενδοαρθρικές βλάβες).

Γίνονται όλες οι ορθοπαιδικές επεμβάσεις αρθροσκοπικά;

Όχι. Υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις που η θεραπεία περιλαμβάνει κλασική «ανοικτή» χειρουργική τεχνική. Βέβαια, με την εξέλιξη της αρθροσκόπησης σήμερα, ολοένα και περισσότερες παθήσεις αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά.

Χρειάζεται αναισθησία;

Φυσικά. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο ασθενής χειρουργείται υπό γενική αναισθησία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης σε σχέση με το «ανοικτό» χειρουργείο;

Είναι χειρουργείο ελάχιστης επεμβατικότητας. Πραγματοποιείται σύντομα. Προσφέρει άμεση επούλωση του δέρματος και των υποκείμενων ιστών. Επιτρέπει ταχεία αποκατάσταση του ασθενούς.

Αρθροσκόπηση ώμου

Με την αρθροσκόπηση ώμου, ο χειρουργός μπορεί να δει, να ελέγξει την άρθρωση του ώμου και να διορθώσει τις βλάβες που θα ανακαλύψει , χωρίς την ανάγκη χειρουργικής τομής, χωρίς δηλαδή να «ανοίξει» τον ώμο με το νυστέρι.  Αυτό επιτυγχάνεται με τρεις (συνήθως) μικρές τομές 0,5 εκατοστών που ονομάζονται αρθροσκοπικές πύλες. Μέσα από τις μικρές αυτές πύλες εισέρχονται στην άρθρωση του ώμου τα χειρουργικά εργαλεία και πραγματοποιείται η επέμβαση.

Οι βασικές αρθροσκοπικές πύλες είναι τρεις: μία στο οπίσθιο, μία στο πρόσθιο και μία στο έξω πλάγιο τμήμα του ώμου.

Μέσα από την οπίσθια πύλη εισάγουμε το αρθροσκόπιο, ένα λεπτό σωλήνα που διαθέτει κάμερα και μας επιτρέπει να βλέπουμε το εσωτερικό της άρθρωσης μέσω μιας συνδεδεμένης οθόνης. Μετά την εισαγωγή του αρθροσκοπίου,  ο χειρουργός συνεχίζει να πραγματοποιεί  την επέμβασή του βλέποντας πλέον τις κινήσεις των εργαλείων του μέσα στην άρθρωση του ώμου από την οθόνη.  Από την πρόσθια και την έξω πλάγια πύλη εισάγονται εργαλεία για την ανίχνευση («ψηλάφηση») των παθολογικών ανατομικών περιοχών της άρθρωσης και τη χειρουργική τους διόρθωση. Ενδεικτικά, τα εργαλεία αυτά είναι εξειδικευμένα στη σύλληψη, στη νεαροποίηση (ξύρισμα), στον καυτηριασμό και την εκτομή των ιστών, στην είσοδο ραμμάτων και τη δημιουργία κόμπων μέσα στην άρθρωση.

Κατά την αρθροσκόπηση ώμου ο ασθενής βρίσκεται υπό γενική ή περιοχική αναισθησία και είναι τοποθετημένος είτε σε καθιστή, είτε σε πλάγια θέση.

Μερικές από τις πιο συχνές παθήσεις που αντιμετωπίζονται μεαρθροσκόπηση ώμου είναι:

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης ώμου σε σχέση με τις ανοικτές τεχνικές είναι:

 • Ταχύτερη και κοσμητικά καλύτερη επούλωση των τομών
 • Ταχύτερη και ανώδυνη έναρξη φυσιοθεραπείας μετεγχειρητικά
 • Ταχύτερη και ανώδυνη χρήση του ώμου μετεγχειρητικά
 • Ελάχιστος πόνος
 • Ημερήσια νοσηλεία
 • Μειωμένο κόστος

Αρθροσκόπηση αγκώνα

Με την αρθροσκόπηση αγκώνα, ο χειρουργός μπορεί να δει, να ελέγξει την άρθρωση του αγκώνα και να διορθώσει τις βλάβες που θα ανακαλύψει , χωρίς την ανάγκη χειρουργικής τομής, χωρίς δηλαδή να «ανοίξει» τον αγκώνα με το νυστέρι. Αυτό επιτυγχάνεται με 4 ή 5 τομές 0,5 εκατοστών που ονομάζονται αρθροσκοπικές πύλες. Μέσα από τις ελάχιστες αυτές πύλες εισέρχονται στην άρθρωση του αγκώνα τα χειρουργικά εργαλεία για την πραγματοποίηση της επέμβασης.

Οι βασικές αρθροσκοπικές πύλες είναι τέσσερις: μία στο έξω, μία στο έσω και δύο στο οπίσθιο τμήμα του αγκώνα.

Μέσα από την έξω πύλη εισάγουμε –αρχικά- το αρθροσκόπιο, ένα λεπτό σωλήνα που διαθέτει κάμερα και μας επιτρέπει να βλέπουμε το εσωτερικό της άρθρωσης μέσω μιας συνδεδεμένης οθόνης. Μετά την εισαγωγή του αρθροσκοπίου, ο χειρουργός συνεχίζει να πραγματοποιεί την επέμβασή του, βλέποντας πλέον από την οθόνη, τις κινήσεις των εργαλείων του μέσα στην άρθρωση του αγκώνα. Από την έσω πύλη εισάγονται εργαλεία για την ανίχνευση («ψηλάφηση») των παθολογικών ανατομικών περιοχών της άρθρωσης και τη χειρουργική τους διόρθωση. Ενδεικτικά, τα εργαλεία αυτά είναι εξειδικευμένα στη σύλληψη, στη νεαροποίηση (ξύρισμα), στον καυτηριασμό και την εκτομή των ιστών. Στη συνέχεια, ο χειρουργός εισάγει το αρθροσκόπιο και τα εργαλεία του στις οπίσθιες πύλες και ελέγχει το οπίσθιο διαμέρισμα του αγκώνα.

Κατά την αρθροσκόπηση ο ασθενής βρίσκεται υπό γενική ή περιοχική αναισθησία και είναι τοποθετημένος σε πλάγια θέση.

Οι πιο συχνές ενδείξεις για αρθροσκόπηση αγκώνα είναι:

 • Χειρουργικός καθαρισμός
 • Αφαίρεση οστεοχόνδρινων σωμάτων
 • Έξω επικονδυλίτιδα (tennis elbow)
 • Οστεοχονδρίτιδα (osteochondritis dissecans)
 • Ήπια  οστεοαρθρίτιδα
 • Ήπια ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Σηπτική αρθρίτιδα
 • Αγκύλωση

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης σε σχέση με τις ανοικτές τεχνικές είναι:

 • Ταχύτερη και κοσμητικά καλύτερη επούλωση των τομών
 • Ταχύτερη και ανώδυνη έναρξη φυσιοθεραπείας μετεγχειρητικά
 • Ταχύτερη και ανώδυνη χρήση του αγκώνα μετεγχειρητικά
 • Ελάχιστος πόνος
 • Ημερήσια νοσηλεία
 • Ελάχιστο κόστος νοσηλείας

Αρθροσκόπηση Γόνατος

Με την αρθροσκόπηση γόνατος, ο χειρουργός μπορεί να δει, να ελέγξει την άρθρωση του γόνατος και να διορθώσει τις βλάβες που θα ανακαλύψει , χωρίς την ανάγκη χειρουργικής τομής, χωρίς δηλαδή να «ανοίξει» την άρθρωση με το νυστέρι. Αυτό επιτυγχάνεται με 2 τομές 0,5 εκατοστών που ονομάζονται αρθροσκοπικές πύλες. Μέσα από τις ελάχιστες αυτές πύλες εισάγονται στο γόνατο τα χειρουργικά εργαλεία για την πραγματοποίηση της επέμβασης.

Οι βασικές αρθροσκοπικές πύλες είναι δύο: μία στο έξω και μία στο έσω διαμέρισμα του γόνατος.

Μέσα από την έξω πύλη εισάγουμε –αρχικά- το αρθροσκόπιο, ένα λεπτό σωλήνα που διαθέτει κάμερα και μας επιτρέπει να βλέπουμε το εσωτερικό της άρθρωσης μέσω μιας συνδεδεμένης οθόνης. Μετά την εισαγωγή του αρθροσκοπίου, ο χειρουργός συνεχίζει να πραγματοποιεί την επέμβασή του, βλέποντας πλέον από την οθόνη, τις κινήσεις των εργαλείων του μέσα στην άρθρωση του γόνατος. Από την έσω πύλη εισάγονται εργαλεία για την ανίχνευση («ψηλάφηση») των παθολογικών ανατομικών περιοχών της άρθρωσης και τη χειρουργική τους διόρθωση. Ενδεικτικά, τα εργαλεία αυτά είναι εξειδικευμένα στη σύλληψη, στη νεαροποίηση (ξύρισμα), στον καυτηριασμό και την εκτομή των ιστών. Στη συνέχεια, ο χειρουργός -εφόσον απαιτείται- μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες αρθροσκοπικές πύλες, προκειμένου να εισάγει τα κατάληλα εργαλεία και να πραγματοποιήσει τους απαιτούμενους χειρισμούς για την αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος.

Κατά την αρθροσκόπηση ο ασθενής βρίσκεται υπό γενική ή περιοχική αναισθησία και είναι τοποθετημένος σε ύπτια θέση.

Οι πιο συχνές ενδείξεις για αρθροσκόπηση γόνατος είναι:

 • Ρήξη μηνίσκου
 • Ρήξη χιαστού
 • Χονδροπάθεια επιγονατίδας
 • Χόνδρινη βλάβη
 • Χειρουργικός καθαρισμός
 • Αφαίρεση οστεοχόνδρινων σωμάτων
 • Οστεοχονδρίτιδα (osteochondritis dissecans)
 • Ήπια  οστεοαρθρίτιδα
 • Ήπια ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Σηπτική αρθρίτιδα
 • Αγκύλωση

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης σε σχέση με τις ανοικτές τεχνικές είναι:

 • Ταχύτερη και κοσμητικά καλύτερη επούλωση των τομών
 • Ταχύτερη και ανώδυνη έναρξη φυσιοθεραπείας μετεγχειρητικά
 • Ταχύτερη και ανώδυνη χρήση του αγκώνα μετεγχειρητικά
 • Ελάχιστος πόνος
 • Ημερήσια νοσηλεία
 • Ελάχιστο κόστος νοσηλείας