Αρθροσκόπηση Αγκώνα

/Αρθροσκόπηση Αγκώνα
Αρθροσκόπηση Αγκώνα2023-04-11T20:47:54+03:00
Αρθροσκόπηση Αγκώνα

Με την αρθροσκόπηση αγκώνα, ο χειρουργός μπορεί να δει, να ελέγξει την άρθρωση του αγκώνα και να διορθώσει τις βλάβες που θα ανακαλύψει , χωρίς την ανάγκη χειρουργικής τομής, χωρίς δηλαδή να «ανοίξει» τον αγκώνα με το νυστέρι. Αυτό επιτυγχάνεται με 4 ή 5 τομές 0,5 εκατοστών που ονομάζονται αρθροσκοπικές πύλες. Μέσα από τις ελάχιστες αυτές πύλες εισέρχονται στην άρθρωση του αγκώνα τα χειρουργικά εργαλεία για την πραγματοποίηση της επέμβασης.

Ποιες είναι οι βασικές αρθροσκοπικές πύλες;

Οι βασικές αρθροσκοπικές πύλες είναι τέσσερις: μία στο έξω, μία στο έσω και δύο στο οπίσθιο τμήμα του αγκώνα.

Μέσα από την έξω πύλη εισάγουμε –αρχικά- το αρθροσκόπιο, ένα λεπτό σωλήνα που διαθέτει κάμερα και μας επιτρέπει να βλέπουμε το εσωτερικό της άρθρωσης μέσω μιας συνδεδεμένης οθόνης. Μετά την εισαγωγή του αρθροσκοπίου, ο χειρουργός συνεχίζει να πραγματοποιεί την επέμβασή του, βλέποντας πλέον από την οθόνη μέσω της κάμερας, τις κινήσεις των εργαλείων του μέσα στην άρθρωση του αγκώνα.

Από την έσω πύλη εισάγονται εργαλεία για την ανίχνευση («ψηλάφηση») των παθολογικών ανατομικών περιοχών της άρθρωσης και τη χειρουργική τους διόρθωση. Ενδεικτικά, τα εργαλεία αυτά είναι εξειδικευμένα στη σύλληψη, στη νεαροποίηση (ξύρισμα), στον καυτηριασμό και στην εκτομή των ιστών. Στη συνέχεια, ο χειρουργός εισάγει το αρθροσκόπιο και τα εργαλεία του στις οπίσθιες πύλες και ελέγχει το οπίσθιο διαμέρισμα του αγκώνα.

Κατά την αρθροσκοπική χειρουργική, ο ασθενής βρίσκεται υπό γενική αναισθησία ή περιοχική αναισθησία και είναι τοποθετημένος σε πλάγια θέση.

Ποιες είναι οι πιο συχνές ενδείξεις για αρθροσκόπηση αγκώνα;

Οι πιο συχνές ενδείξεις για αρθροσκόπηση αγκώνα είναι:

 • Χειρουργικός καθαρισμός
 • Αφαίρεση οστεοχόνδρινων σωμάτων
 • Έξω επικονδυλίτιδα (tennis elbow)
 • Οστεοχονδρίτιδα (osteochondritis dissecans)
 • Ήπια  οστεοαρθρίτιδα
 • Σηπτική αρθρίτιδα
 • Ήπια ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Αγκύλωση

Αρθροσκόπηση αγκώνα – Πλεονεκτήματα

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης σε σχέση με τις ανοικτές τεχνικές είναι:

 • Ταχύτερη και κοσμητικά καλύτερη επούλωση των τομών
 • Ανώδυνη και ταχύτερη έναρξη φυσιοθεραπείας μετεγχειρητικά
 • Ταχύτερη και ανώδυνη χρήση του αγκώνα μετεγχειρητικά
 • Ελάχιστος πόνος
 • Ημερήσια νοσηλεία
 • Ελάχιστο κόστος νοσηλείας

Αποτελέσματα αρθροσκόπησης αγκώνα

Τα αποτελέσματα της αρθροσκόπησης αγκώνα μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την εκάστοτε πάθηση που αντιμετωπίζεται και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η αρθροσκόπηση αγκώνα είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη.

Μέσω της αρθροσκόπησης αγκώνα, δύναται να βελτιωθεί το εύρος κίνησης του αγκώνα. Επιπλέον, η αρθροσκόπηση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του πόνου και του οιδήματος που σχετίζονται με πληθώρα παθήσεων του αγκώνα όπως είναι η αρθρίτιδα ή η επικονδυλίτιδα αγκώνα.

Μάλιστα, σε σύγκριση με την παραδοσιακή ανοικτή χειρουργική επέμβαση, η αρθροσκόπηση αγκώνα είναι λιγότερο επεμβατική και απαιτεί μικρότερες τομές. Με αυτόν τον τρόπο, δύναται να οδηγήσει σε ταχύτερο χρόνο ανάρρωσης και λιγότερες ουλές. Επιπλέον, η παραμονή στο νοσοκομείο μειώνεται σημαντικά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αρθροσκόπηση αγκώνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό εργαλείο για να βοηθήσει στον εντοπισμό της πηγής του πόνου ή της δυσφορίας στην άρθρωση του αγκώνα.

Συνολικά, τα αποτελέσματα της αρθροσκόπησης του αγκώνα μπορεί να είναι θετικά για πολλούς ασθενείς. Μέσω αυτής, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και επιτρέπεται στους ασθενείς να επιστρέψουν στις συνήθεις δραστηριότητές τους με λιγότερο πόνο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες συμπεριλαμβάνονται η εκάστοτε πάθηση που αντιμετωπίζεται, η συνολική υγεία του ασθενούς και η τήρηση των μετεγχειρητικών οδηγιών.

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Γεώργιος Κόλλιας, έχει πολυετή εμπειρία στη θεραπεία του πόνου στον αγκώνα. Επικοινωνήστε μαζί του, για μια εξειδικευμένη διάγνωση και μόνιμη θεραπεία, που θα σας επιτρέψει να ανακτήσετε την πλήρη λειτουργία του αγκώνα σας.