Αρθροπλαστική

/Αρθροπλαστική
Αρθροπλαστική2020-04-29T17:26:25+00:00

 

Με τον όρο «αρθροπλαστική» περιγράφουμε την αντικατάσταση μιας άρθρωσης με μεταλλικές προθέσεις (εμφυτεύματα).

Η βασική ένδειξη για τη διενέργεια αρθροπλαστικής είναι η οστεοαρθρίτιδα, δηλαδή η καταστροφή της άρθρωσης εξαιτίας φθοράς-εκφύλισης του αρθρικού χόνδρου.

Άλλες συχνές ενδείξεις είναι τα υπόλοιπα είδη αρθρίτιδας (ρευματοειδής, μετατραυματική), η οστεονέκρωση, η μαζική ρήξη τενόντων στον ώμο και τα ενδοαρθρικά κατάγματα.

 

Ολική αρθροπλαστική γόνατος

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί την οριστική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος και εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς άνω των 50 ετών. Περιλαμβάνει την αφαίρεση των κατεστραμμένων αρθρικών επιφανειών του μηρού και της κνήμης και την αντικατάστασή τους από μεταλλικές προθέσεις. Οι προθέσεις προσομοιάζουν στο σχήμα και στο μέγεθος με τις φυσιολογικές αρθρικές επιφάνειες και εξασφαλίζουν μια ανώδυνη και εύκολη κίνηση στο γόνατο. Ανάμεσα στην πρόθεση του μηρού και στην αντίστοιχη της κνήμης, παρεμβάλλεται μία πρόθεση πολυαιθυλενίου (ανθεκτικό πλαστικό) προκειμένου να απορροφούνται οι κραδασμοί και να μειώνονται στο ελάχιστο οι τριβές κατά τις κινήσεις των προθέσεων.

Πώς γίνεται η επέμβαση;

Προκειμένου να εφαρμόσουμε την ολική αρθροπλαστική γόνατος, απαιτείται πάντα ένας πολύπλοκος προεγχειρητικός σχεδιασμός. Στόχος μας κάθε φορά, είναι η διόρθωση των παραμορφώσεων του γόνατος και η αποκατάσταση του άξονα της άρθρωσης, έτσι ώστε οι προθέσεις που θα τοποθετήσουμε, να δέχονται ομοιόμορφα τα φορτία που παράγονται κατά τις κινήσεις του γόνατος. Παράλληλα, με βάση την κλινική εξέταση του/της ασθενούς και τον απεικονιστικό έλεγχο του αρθριτικού γόνατος, επιλέγουμε το είδος της αρθροπλαστικής και τις διαστάσεις των προθέσεων που θα χρησιμοποιήσουμε.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, γίνεται έλεγχος της σταθερότητας των προθέσεων και της κινητικότητας του γόνατος. Στόχος μας είναι η σταθερή τοποθέτηση των προθέσεων εντός του μηρού και της κνήμης και παράλληλα, η ομαλή, εύκολη και σταθερή κίνηση της άρθρωσης.

Πόσο διαρκεί η αποκατάσταση;

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής με ολική αρθροπλαστική γόνατος εντάσσεται άμεσα σε εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του χειρουργημένου του γόνατος. Από τις πρώτες ημέρες, είναι σε θέση να βαδίζει με μερική φόρτιση του χειρουργημένου σκέλους και να εκτελεί ένα μεγάλο εύρος κινήσεων. Σταδιακά, ο ασθενής μαθαίνει να χρησιμοποιεί το «νέο» του γόνατο και μέσα σε διάστημα λίγων ημερών επιστρέφει στις αρχικές καθημερινές του δραστηριότητες.

Σήμερα, η χειρουργική τεχνική για την αρθροπλαστική γόνατος είναι τόσο εξελιγμένη, που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε εξατομικευμένες χειρουργικές τεχνικές, ειδικά σχεδιασμένες για το γόνατο του κάθε ασθενούς ξεχωριστά. Έχουμε πλέον φθάσει στο σημείο να εφαμόζουμε σε κάθε ασθενή, προθέσεις “κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του”, βασιζόμενοι στα μοναδικά ανατομικά χαρακτηριστικά του γόνατός του! Με τον τρόπο αυτό, διατηρείται -όσο το δυνατό- ακέραιο το γόνατο του ασθενούς, η επέμβαση γίνεται όσο το δυνατόν ελάχιστα επεμβατική και εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη επιβίωση της αρθροπλαστικής.

Ποιό είναι το κόστος της επέμβασης;

Το συνολικό κόστος της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος καθορίζεται από:

 • Tο επίπεδο του νοσοκομείου στο οποίο προαγματοποιείται η επέμβαση,
 • Tο είδος και την ποιότητα των εμφυτευμάτων που θα χρησιμοποιηθούν,
 • Tην αμοιβή της ιατρικής ομάδας που θα επιτελέσει την επέμβαση.

Είναι κατανοητό ότι στις μέρες μας, το κόστος μιας αρθροπλαστικής αποτελεί το πρώτο μέλημα των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποτελεί και το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή του νοσοκομείου και του χειρουργού καθώς, το “φθηνό” πολλές φορές αποδεικνείεται “ακριβό”, με δυσάρεστες συνέπειες στην υγεία του ασθενούς.

Καλό είναι, κάθε αρθροπλαστική γόνατος να επιτελείται:

 • από έμπειρη-καταρτισμένη χειρουργική ομάδα (ορθοπαιδικός χειρουργός, βοηθός, αναισθησιολόγος, προσωπικό χειρουργείου)
 • σε αυστηρά πιστοποιημένο νοσοκομείο, υψηλών προδιαγραφών, που εξασφαλίζει όσο το δυνατόν καλύτερη νοσηλεία, αποστείρωση, εκπαίδευση προσωπικού, διαχείρηση πιθανών επιπλοκών, αποθεραπεία,
 • με χρήση σύγχρονων τεχνικών (προεγχειρητικός έλεγχος, εργαλεία) και αξιόπιστων εμφυτευμάτων (πιστοποιημένα και βιβλιογραφικά αποδεκτά).
  Η διασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων αυξάνει το συνολικό κόστος της επέμβασης αλλά, περιορίζει σημαντικά την πιθανότητα επιπλοκών και χαρίζει στον ασθενή ένα άριστο χειρουργικό αποτέλεσμα.
  Η προσπάθεια υπερβολικής συρρίκνωσης του κόστους (φθηνό νοσοκομείο, “οικονομικά” εμφυτεύματα, χαμηλή ιατρική αμοιβή με στόχο την προσέλκυση ασθενών) μπορεί να οδηγήσει σε μέτρια ή κακά χειρουργικά αποτελέσματα, με πολλαπλάσια οικονομική επιβάρυνση και σημαντική επίπτωση στην υγεία των ασθενών.

Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος – Ολική Αρθροπλαστική με διατήρηση του οπίσθιου χιαστού

Εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος

Τι είναι η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος;

Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί μία μέθοδο ολικής αρθροπλαστικής ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS – minimal invasive surgery).

Ποιά είναι η καινοτομία της;

Η καινοτομία της σε σχέση με την “κλασική” αρθροπλαστική, έγκειται στο γεγονός ότι, η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με ένα μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο για κάθε γόνατο που πάσχει από οστεοαρθρίτιδα. Κάθε γόνατο είναι μοναδικό καθώς, έχει τα δικά του ξεχωριστά ανατομικά χαρακτηριστικά (σχήμα, μέγεθος, αναλογίες, στροφή, απόκλιση από τον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα). Ιδιαίτερα το γόνατο με οστεοαρθρίτιδα, πέρα από τα ανατομικά χαρακτηριστικά του, παρουσιάζει και εντελώς μοναδικές αλλοιώσεις (φθορά/καταστροφή του χόνδρου σε διαφορετική βαρύτητα και έκταση, παραμόρφωση, χαλάρωση συνδέσμων, οστεόφυτα). Για αυτό ακριβώς το λόγο, η αρθροπλαστική που ταιριάζει σε κάθε αρθριτικό γόνατο είναι μοναδική. Με βάση αυτό το δεδομένο, με την εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος, η χειρουργική τεχνική σχεδιάζεται και εφαρμόζεται για κάθε ασθενή και για κάθε πάσχον γόνατο ξεχωριστά. Πραγματοποιείται δηλαδή, σε κάθε αρθριτικό γόνατο ένα μοναδικό, αποκλειστικό και εξατομικευμένο χειρουργείο.

Για κάθε γόνατο κατασκευάζεται και μια διαφορετική αρθροπλαστική;

Όχι. Για κάθε γόνατο κατασκευάζονται διαφορετικά-εξατομικευμένα εργαλεία (οδηγοί) που μας καθορίζουν την ιδανική θέση και το ιδανικό μέγεθος των προθέσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.  Οι προθέσεις που χρησιμοποιούμε εξακολουθούν να είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούσαμε έως τώρα. Η πρωτοπορία της τεχνικής αυτής είναι ότι, χάρη στον ενδελεχή προεγχειρητικό σχεδιασμό, γίνεται πιο ακριβής και λιγότερο χρονοβόρα η εφαρμογή της ολικής αρθροπλαστικής για κάθε γόνατο. Δεν είναι οι προθέσεις εξατομικευμένες για κάθε γόνατο αλλά, η τεχνική εφαρμογής τους.

Πώς εφαρμόζεται η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος;

Για την εφαρμογή της απαιτείται ένας λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος που περιλαμβάνει καλή κλινική εξέταση, ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία του πάσχοντος γόνατος. Τα αποτελέσματα του απεικονιστικού ελέγχου επεξεργάζονται με ειδικό λογισμικό (software) το οποίο, υπολογίζει το ακριβές σχήμα του αρθριτικού γόνατος που πρόκειται να χειρουργήσουμε καθώς, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (πχ οστεόφυτα, βαρύτητα των χόνδρινων βλαβών, παραμόρφωση της άρθρωσης). Με βάση τα αποτελέσματα της στερεομετρικής αυτής ανάλυσης, γίνεται μία ψηφιακή προσομοίωση του χειρουργείου και προτείνονται στον ορθοπαιδικό χειρουργό η ιδανική θέση τοποθέτησης της αρθροπλαστικής  και το ιδανικό μέγεθος των προθέσεων (εμφυτευμάτων) για το συγκεκριμένο γόνατο. Ο θεράπων ορθοπαιδικός, ανάλογα και με τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης του ασθενούς, τροποποιεί (διορθώνει) ή αποδέχεται την προτεινόμενη θέση και το μέγεθος των προθέσεων και επικυρώνει τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα αυτά αποστέλλονται σε τρισδιάστατο εκτυπωτή ο οποίος, κατασκευάζει το πρόπλασμα (πλαστικό ομοίωμα) του πάσχοντος γόνατος και ειδικά-εξατομικευμένα εργαλεία (οδηγοί). Οι οδηγοί αυτοί χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και μας επιτρέπουν να τοποθετούμε τις προθέσεις στην τους ιδανική θέση. Με τον τρόπο αυτό, παρακάμπτουμε πολλά στάδια της “κλασσικής” επέμβασης και είμαστε σε θέση να εφαρμόζουμε ιδανικά την ολική αρθροπλαστική γόνατος με ταχύτητα και ασφάλεια. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούμε είναι εξατομικευένοι, χρησιμοποιούνται δηλαδή μόνο για το συγκεκριμένο χειρουργείο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά καθώς, δεν ταιριάζουν σε άλλο γόνατο.

Μετά από 30 ημέρες, διαθέτουμε το πρόπλασμα (ομοίωμα) του αρθριτικού γόνατος και εξατομικευμένα εργαλεία (οδηγούς) για την τοποθέτηση της αρθροπλαστικής στην απόλυτα ιδανική θέση.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

Τα πλεονεκτήματα της εξατομικευμένης αρθροπλαστικής γόνατος σε σχέση με την κλασική αρθροπλαστική είναι τα εξής:

 • Αποτελεί επέμβαση ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive surgery – MIS).
 • Επιτρέπει την ελάχιστη δυνατή τομή δέρματος και υποκείμενων μαλακών ιστών.
 • Επιτρέπει την αφαίρεση της ελάχιστης ποσότητας οστού από το μηρό και την κνήμη.
 • Προσφέρει όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Ελαχιστοποιεί το χειρουργικό χρόνο.
 • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μεταγγίσεων.
 • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα φλεγμονής.
 • Επιτρέπει την ταχύτερη επούλωση του χειρουργικού τραύματος.
 • Επαναφέρει τη φυσιολογική λειτουργία και κινηματική του γόνατος.
 • Επιτρέπει την ταχύτερη κινητοποίηση του/της ασθενούς.
 • Επιτρέπει την τοποθέτηση των προθέσεων στην ιδανική θέση.
 • Αυξάνει σημαντικά την επιβίωση και την αντοχή των προθέσεων στο χρόνο.

Είναι η καλύτερη μέθοδος ολικής αρθροπλαστικής γόνατος;

Όλες οι επιστημονικά αποδεκτές μέθοδοι που εφαρμόζονται σήμερα έχουν καλά αποτελέσματα εφόσον, εφαρμόζονται με σωστή τεχνική και ορθές ενδείξεις. Αν υπήρχε μία “τέλεια” μέθοδος, τότε σίγουρα θα ήταν και η μόνη που θα εφαρμοζόταν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει διότι, κάθε χειρουργική τεχνική έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και επιλέγεται από τον εκάστοτε χειρουργό ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε χειρουργείου.

Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες μεθόδους (πχ ρομπότ, ψηφιακή πλοήγηση-καθοδήγηση) είναι ότι, η τελική θέση και το μέγεθος των προθέσεων είναι γνωστά πριν το χειρουργείο, οπότε με τη χρήση των εξατομικευμένων οδηγών, ο ορθοπαιδικός χειρουργός παρακάμπτει πολλά στάδια της “κλασσικής” επέμβασης, δε χάνει χρόνο δοκιμάζοντας συνδυασμούς θέσης/μεγέθους προθέσεων κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και εξασφαλίζει με ασφάλεια και ταχύτητα την ιδανική εφαρμογή της αρθροπλαστικής για το εκάστοτε γόνατο. Ο μικρός χειρουργικός χρόνος της επέμβασης περιορίζει την πιθανότητα επιπλοκών και η τοποθέτηση των προθέσεων στην ιδανική τους θέση, εξασφαλίζει τη μακροχρόνια επιβίωσή τους και την αντοχή τους στο χρόνο.

“Χάρη στην εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος, κάθε χειρουργείο είναι μοναδικό καθώς, μοναδικό είναι και το γόνατο κάθε ασθενούς με οστεοαρθρίτιδα. Η πρωτοπορία της μεθόδου έγκειται στην ελάχιστη παρεμβατικότητά της και στον εξατομικευμένο σχεδιασμό της εφαρμοζόμενης τεχνικής. Χάρη στην εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος είμαστε σε θέση να εφαρμόζουμε τις προθέσεις (εμφυτεύματα) με απόλυτη ακρίβεια και να εξαλείφουμε την πιθανότητα λανθασμένης τοποθέτησης. ” Κόλλιας Γεώργιος

 

Ολική αρθροπλαστική ισχίου

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι η τελική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. 

Όταν η εκφύλιση των αρθρικών επιφανειών της κοτύλης και της κεφαλής του μηριαίου φτάσει σε σημαντικό βαθμό, τότε, η μόνη αξιόπιστη λύση για την αντιμετώπιση του πόνου και της δυσκαμψίας του ισχίου, είναι η ολική αρθροπλαστική.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, γίνεται αφαίρεση των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών και αντικατάστασή τους με μεταλλικές προθέσεις (εμφυτεύματα). 

Οι προθέσεις είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικά υλικά (χρώμιο , κοβάλτιο, τιτάνιο) και έχουν τέτοιο σχήμα και μέγεθος, ώστε να προσομοιάζουν με τη φυσιολογική άρθωση του ισχίου. 

Για την τοποθέτηση των προθέσεων, χρησιμοποιούνται διάφορες προσπελάσεις (AMIS, ALMIS, lateral, posterior). Με όλες πλέον τις προσπελάσεις και με την εξέλιξη της αναισθησιολογίας, επιτυγχάνεται ελάχιστη επεμβατικότητα, μικρότερος τραυματισμός των πέριξ ιστών, μικρότερη απώλεια αίματος και ταχύτερη κινητοποίηση του/της ασθενούς μετεγχειρητικά, σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια.

Ο/Η ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο συνήθως 3 ημέρες και από την πρώτη κιόλας μετεγχειρητική ημέρα ξεκινά να κινητοποιείται (κινησιοθεραπεία, βάδιση, ενδυνάμωση). 

Σε διάστημα 4-6 εβδομάδων, έχει επιστρέψει ομαλά στις καθημερινες του/της δραστηριότητες.

Πρέπει να τονιστεί, ότι ο σημαντικότερος λόγος επιτυχίας της επέμβασης δεν είναι το είδος της  πρόσπελασης αλλά, η σωστή τοποθέτηση των προθέσεων. 

Εαν οι προθέσεις τοποθετηθούν σε σωστή θέση, εξασφαλίζεται η μακροχρόνια επιβίωσή τους και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα επανάληψης της επέμβασης (χαλάρωση εμφυτευμάτων και αναθεώρηση αρθροπλαστικής). 

 

Οστεοαρθρίτιδα δεξιού ισχίου

Ολική αρθροπλαστική δεξιού ισχίου

Ολική αρθροπλαστική ώμου

Η ολική αρθροπλαστική ώμου είναι η οριστική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του ώμου. Πρόκειται για χειρουργική τεχνική κατά την οποία, αντικαθιστούμε τα φθαρμένα τμήματα της άρθρωσης με μεταλλικές προθέσεις (εμφυτεύματα).

Η ολική αρθροπλαστική ώμου (και πιο σωστά, η ανατομική ολική αρθροπλαστική ώμου) αποτελεί τη χειρουργική λύση για την οστεοαρθρίτιδα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης, την αρθρίτιδα δηλαδή που αναπτύσσεται μεταξύ της ωμογλήνης και της κεφαλής του βραχιονίου.

Ο ώμος ή -πιο σωστά- ωμική ζώνη, αποτελείται από δύο αρθρώσεις:

 • την γληνοβραχιόνιο: ένωση της ωμογλήνης με την κεφαλή του βραχιονίου και
 • την ακρωμιοκλειδική: ένωση της κλείδας με το ακρώμιο.

Με τις δύο αυτές αρθρώσεις, τα οστά της κλείδας, της ωμοπλάτης και του βραχιονίου σχηματίζουν μια πολύπλοκη κατασκευή που επιτρέπει τη σταθερή σύνδεση του άνω άκρου με τον κορμό. Η αρθρίτιδα μπορεί να προσβάλει και τις δύο αρθρώσεις της ωμικής ζώνης. Ωστόσο, μόνο η αρθρίτιδα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης αντιμετώπιζεται με την ολική αρθροπλαστική ώμου. Η αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής αντιμετωπίζεται αρθροσκοπικά.

Η ολική αρθροπλαστική ώμου αποτελείται από δύο τμήματα:

 • τη βραχιόνιο πρόθεση, η οποία είναι μεταλλίκη και αντικαθιστά τη φθαρμένη κεφαλή του βραχιονίου και
  την πρόθεση της ωμογλήνης, η οποία είναι πλάστική (πολυαιθυλένιο) και αντικαθιστά τη φθαρμένη ωμογλήνη.

Οι κύριες ενδείξεις εφαρμογής της συγκεκριμένης αρθροπλατικής είναι:

 • οστεοαρθρίτιδα ώμου (γληνοβραχιόνιας άρθρωσης)
 • ρευματοειδής άρθρίτιδα ώμου
 • μετατραυματική αρθρίτιδα ώμου
 • οστεονέκρωση βραχιόνιας κεφαλής

Η τοποθέτηση των προθέσεων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η ολική αρθροπλαστική ώμου να μιμείται τη φυσιολογική λειτουργία της άρθρωσης. Για την επιτυχημένη χρήση των προθέσεων, απαιτείται ένας ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει την πλήρη λήψη του ιστορικού, τη λεπτομερή κλινική εξέταση και τον απεικονιστικό έλεγχο (ακτινογραφίες και ενίοτε αξονική ή μαγνητική τομογραφία).

Διεγχειρητικά, ο ορθοπαιδικός χειρουργός αφαιρεί τα φθαρμένα τμήματα του βραχιονίου και της ωμοπλάτης (την αρθριτική κεφαλή και τη ωμογλήνη δηλαδή) και τοποθετεί δοκιμαστικά εμφυτεύματα (προθέσεις). Με βάση τις δοκιμαστικές προθέσεις, ελέγχει την κινητικότητα και τη σταθερότητα του ώμου και καθορίζει το σχήμα και το μέγεθος των τελικών προθέσεων. Στη συνέχεια αντικαθιστά τις δοκιμαστικές προθέσεις με τις τελικές και ελέγχει ξανά για την ορθή τοποθέτησή τους.

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής με ολική αρθροπλαστική ώμου απαλλάσσεται από τον πόνο της οστεοαρθρίτιδας και εντασσεται σε ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Σύντομα επιστρέφει στο επιθυμητό επίπεδο δραστηριότητας και διαθέτει μια νέα και λειτουργική άρθρωση.

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου

Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου (ή ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου, εν συντομία) εφαρμόζεται σε ασθενείς που πάσχουν από αρθροπάθεια στροφικού πετάλου (rotator cuff arthropathy). Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατηγορία αρθρίτιδας του ώμου, η οποία οφείλεται στην καταστροφή του στροφικού πετάλου.

Αρθρίτιδα ονομάζεται η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου,  με αποτέλεσμα την επώδυνη κίνηση μιας άρθρωσης. Στην περίπτωση όμως της αρθροπάθειας του στροφικού πετάλου, η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι το τελικό αποτέλεσμα και όχι η αιτία της νόσου. Η αιτία είναι η βλάβη -συνήθως μια μεγάλη ρήξη (σχισμή)- στο στροφικό πέταλο . Αν η ρήξη δεν αντιμετωπισθεί άμεσα, οδηγεί σε ατροφία των αντίστοιχων μυών. Σταδιακά, οι στροφείς του ώμου και οι αντίστοιχοι τένοντές τους εκφυλίζονται, η βλάβη επιδεινώνεται και η ρήξη μετατρέπεται σε πλήρη (μαζική ρήξη). Αυτό σημαίνει ότι το στροφικό πέταλο αδυνατεί να προσφέρει οποιαδήποτε κίνηση στον ώμο. Παράλληλα, η μεγάλη ρήξη του στροφικού πετάλου αφήνει ακάλυπτη την βραχιόνιο κεφαλή (φυσιολογικά καλύπτεται από το στροφικό πέταλο), με αποτέλεσμα το βραχιόνιο να μεταναστεύει προς τα πάνω με κατεύθυνση το ακρώμιο. Στη φάση αυτή, αλλάζει δραματικά ο καταμερισμός των φορτίων που ασκούνται στις αρθρικές επιφάνειες, με αποτέλεσμα τη φθορά και σταδιακή καταστροφή του αρθρικού χόνδρου (εγκατάσταση αρθρίτιδας).

Στην περίπτωση αυτή επομένως, η χρήση της κλασικής (ανατομικής) ολικής αρθροπλαστικής δεν έχει ένδειξη καθώς, η απλή αντικατάσταση των αρθρικών επιφανειών διορθώνει το αποτέλεσμα και όχι την αιτία της νόσου. Ο ασθενής δηλαδή, θα έχει καινούρια άρθρωση χωρίς να διαθέτει μύες (στροφικό πέταλο) να την κινητοποιήσει.

Τη λύση σε αυτό το κλινικό πρόβλημα δίνει η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου. Ο τύπος αυτός αρθροπλαστικής ονομάζεται «ανάστροφος» διότι αντικαθιστούμε τις αρθρικές επιφάνειες αντίστροφα από την ανατομική τους σχέση. Στη θέση της ωμογλήνης τοποθετείται μια μεταλλική σφαίρα και στη θέση της βραχιόνιας κεφαλής τοποθετείται μια κοίλη επιφάνεια που αποτελείται από πλαστικό (πολυαιθυλένιο) και στηρίζεται σε ένα στειλεό, ο οποίος εισέρχεται εντός του αυλού του βραχιονίου. Με τον τρόπο αυτό, η κοίλη επιφάνεια του βραχιονίου κινείται επί της αντίστοιχης σφαίρας της ωμογλήνης, το αντίθετο δηλαδή με αυτό που συμβαίνει στο φυσιολογικό ώμο (κεφαλή βραχιονίου-σφαίρα, ωμογλήνη-κοίλη επιφάνεια).

Με τρόπο αυτό κατορθώνουμε τα εξής:

 • επιδιορθώνουμε τις κατεστραμμένες αρθρικές επιφάνειες,
 • αποκαθιστούμε –όσο το δυνατόν- την ανατομία του παραμορφωμένου ώμου,
 • παρακάμπτουμε τη χρήση του κατεστραμμένου στροφικού πετάλου.

Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου δεν απαιτεί ακέραιο στροφικό πέταλο για την κίνηση  του ώμου. Η κίνηση της άρθρωσης πραγματοποιείται κυρίως μέσω του δελτοειδούς, ο οποίος χρησιμοποιεί την αρθροπλαστική σαν μοχλό,  για να ασκήσει δύναμη και να ανυψώσει το άνω άκρο.

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής με ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου συμμετέχει σε ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης και εκπαιδεύεται από τον φυσιοθεραπευτή στη χρήση της νέας του άρθρωσης.

Ολική αρθροπλαστική αγκώνα

Η ολική αρθροπλαστική αγκώνα είναι η αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων της άρθρωσης του αγκώνα με μεταλλικές προθέσεις.

Οι προθέσεις προσομοιάζουν στο σχήμα και στη λειτουργία της φυσιολογικής άρθρωσης, προσφέροντας στον προβληματικό αγκώνα μια άνετη και ανώδυνη κίνηση.

Η ολική αρθροπλαστική αγκώνα αποτελείται από την πρόθεση του βραχιονίου και την πρόθεση της ωλένης. Οι δύο αυτές προθέσεις ενώνονται μεταξύ τους με ένα πείρο και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται τόσο η κάμψη-έκταση της άρθρωσης, όσο και η σταθερότητά της.

Οι κυριότερες ενδείξεις για ολική αρθροπλαστική αγκώνα είναι:

 • Ιδιοπαθής (εκφυλιστική) οστεοαρθρίτιδα αγκώνα
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα αγκώνα
 • Μετατραυματική αρθρίτιδα αγκώνα
 • Συντριπτικό κάταγμα αγκώνα

Η επέμβαση πραγματοποιείται με τον ασθενή σε ύπτια ή πλάγια θέση και η προσπέλαση της άρθρωσης επιτυγχάνεται με μια μικρή επιμήκη τομή στην οπίσθια επιφάνεια του αγκώνα. Με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, αφαιρούμε αυστηρά τα φθαρμένα οστικά τμήματα της άρθρωσης και στη συνέχεια τοποθετούμε τις αντίστοιχες προθέσεις.

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής εντάσσεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης και επανέρχεται πολύ σύντομα σε ένα επιθυμητό λειτουργικό επίπεδο.

Η ολική αρθροπλαστική αγκώνα αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση. Πρέπει να εφαρμόζεται από εξειδικευμένο χειρουργό αγκώνα, ο οποίος έχει την εμπειρία να αντιλαμβάνεται τις μοναδικές ανατομικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες του κάθε αγκώνα ξεχωριστά και να εξατομικεύει την αρθροπλαστική σε κάθε περίπτωση ασθενούς. Παράλληλα, ο ορθοπαιδικός πρέπει να έχει τη γνώση να ανταπεξέρχεται σε τεχνικές δυσκολίες κατά την εκτέλεση της επέμβασης και την εμπειρία να διορθώνει τυχόν επιπλοκές.” Κόλλιας Γεώργιος

Ολική Αρθροπλαστική Αγκώνα