Αρθροπλαστική Γόνατος

/Αρθροπλαστική Γόνατος
Αρθροπλαστική Γόνατος2023-01-18T16:01:37+02:00

Η αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί την οριστική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος και εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς άνω των 50 ετών. Περιλαμβάνει την αφαίρεση των κατεστραμμένων αρθρικών επιφανειών του μηρού και της κνήμης και την αντικατάστασή τους από μεταλλικές προθέσεις. Οι προθέσεις προσομοιάζουν στο σχήμα και στο μέγεθος με τις φυσιολογικές αρθρικές επιφάνειες και εξασφαλίζουν μια ανώδυνη και εύκολη κίνηση στο γόνατο. Ανάμεσα στην πρόθεση του μηρού και στην αντίστοιχη της κνήμης, παρεμβάλλεται μία πρόθεση πολυαιθυλενίου (ανθεκτικό πλαστικό). Μέσω αυτής, απορροφούνται οι κραδασμοί και μειώνονται στο ελάχιστο οι τριβές κατά τις κινήσεις των προθέσεων.

Στάδια Οστεοαρθρίτιδας γόνατος

Πώς γίνεται η επέμβαση;

Προκειμένου να γίνει εφαρμογή ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, απαιτείται πάντα ένας πολύπλοκος προεγχειρητικός σχεδιασμός. Στόχος είναι η διόρθωση των παραμορφώσεων του γόνατος και η αποκατάσταση του άξονα της άρθρωσης. Έτσι ώστε, οι προθέσεις που θα τοποθετήσουμε, να δέχονται ομοιόμορφα τα φορτία που παράγονται κατά τις κινήσεις του γόνατος. Παράλληλα, βάσει της κλινικής εξέτασης και του απεικονιστικού ελέγχου, επιλέγουμε το είδος της αρθροπλαστικής και τις διαστάσεις των προθέσεων.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, γίνεται έλεγχος της σταθερότητας των προθέσεων και της κινητικότητας του γόνατος. Στόχος μας είναι η σταθερή τοποθέτηση των προθέσεων εντός του μηρού και της κνήμης και παράλληλα, η ομαλή και σταθερή κίνηση της άρθρωσης του γόνατος.

Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος – Ολική Αρθροπλαστική

Πόσο διαρκεί η αποκατάσταση;

Μετά την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής, ο ασθενής εντάσσεται σε εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του χειρουργημένου γόνατος . Από τις πρώτες ημέρες μετά το χειρουργείο, είναι σε θέση να βαδίζει με μερική φόρτιση του χειρουργημένου σκέλους και να εκτελεί ένα μεγάλο εύρος κινήσεων. Σταδιακά, ο ασθενής μαθαίνει να χρησιμοποιεί το «νέο» του γόνατο και μέσα σε διάστημα λίγων ημερών επιστρέφει στις αρχικές καθημερινές του δραστηριότητες.

Σήμερα, η χειρουργική τεχνική για την αρθροπλαστική γόνατος είναι πολύ εξελιγμένη.  Τόσο που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε εξατομικευμένες χειρουργικές τεχνικές, ειδικά σχεδιασμένες για το γόνατο του κάθε ασθενούς ξεχωριστά. Έχουμε πλέον φθάσει στο σημείο να εφαρμόζουμε σε κάθε ασθενή, προθέσεις “κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του”. Αυτό συμβαίνει λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τα μοναδικά ανατομικά χαρακτηριστικά του γόνατός του! Έτσι, διατηρείται -όσο το δυνατό- ακέραιο το γόνατο, η επέμβαση γίνεται ελάχιστα επεμβατική και εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη επιβίωση της αρθροπλαστικής.

Αρθροπλαστική γόνατος – Ποιο είναι το κόστος της επέμβασης;

Το συνολικό κόστος της αρθροπλαστικής γόνατος καθορίζεται από:

Tο επίπεδο του νοσοκομείου στο οποίο προαγματοποιείται η επέμβαση,

Το συνολικό κόστος της αρθροπλαστικής γόνατος καθορίζεται από:

 • Το επίπεδο του νοσοκομείου στο οποίο πραγματοποιείται η επέμβαση
 • Την αμοιβή της ιατρικής ομάδας που θα επιτελέσει την επέμβαση
 • Το είδος και την ποιότητα των εμφυτευμάτων που θα χρησιμοποιηθούν

Είναι κατανοητό ότι στις μέρες μας, το κόστος μιας αρθροπλαστικής αποτελεί το πρώτο μέλημα των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποτελεί και το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή του νοσοκομείου και του χειρουργού. Το “φθηνό” πολλές φορές αποδεικνύεται τελικά “ακριβό”, με δυσάρεστες συνέπειες στην υγεία του ασθενούς.

Από ποιον πρέπει να διενεργείται η αρθροπλαστική γόνατος;

Καλό είναι, κάθε αρθροπλαστική γόνατος να επιτελείται:

 • από έμπειρη-καταρτισμένη χειρουργική ομάδα (ορθοπαιδικός χειρουργός, βοηθός, αναισθησιολόγος, προσωπικό χειρουργείου)
 • σε αυστηρά πιστοποιημένο νοσοκομείο, υψηλών προδιαγραφών, που εξασφαλίζει όσο το δυνατόν καλύτερη νοσηλεία, αποστείρωση, εκπαίδευση προσωπικού, διαχείριση πιθανών επιπλοκών, αποθεραπεία
 • με χρήση σύγχρονων τεχνικών (προεγχειρητικός έλεγχος, εργαλεία) και αξιόπιστων εμφυτευμάτων (πιστοποιημένα και βιβλιογραφικά αποδεκτά)

Η διασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων αυξάνει σε κάθε περίπτωση το συνολικό κόστος της επέμβασης. Ωστόσο, περιορίζει σημαντικά την πιθανότητα επιπλοκών και χαρίζει στον ασθενή ένα άριστο χειρουργικό αποτέλεσμα.
Η προσπάθεια υπερβολικής συρρίκνωσης του κόστους (φθηνό νοσοκομείο, “οικονομικά” εμφυτεύματα, χαμηλή ιατρική αμοιβή με στόχο την προσέλκυση ασθενών) μπορεί να οδηγήσει σε μέτρια ή κακά χειρουργικά αποτελέσματα, με πολλαπλάσια οικονομική επιβάρυνση και σημαντική επίπτωση στην υγεία των ασθενών.

Στα παρακάτω ενημερωτικά βίντεο, υπάρχουν συνεντεύξεις του Ορθοπαιδικού Χειρουργού κ. Κόλλια σχετικά με την οστεοαρθρίτιδα γόνατος και τρόπους αντιμετώπισης αυτής.

Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό Γεώργιο Κόλλια  και προγραμματίστε ένα ραντεβού για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αρθροπλαστική γόνατος.

 • Προεγχειρητικός σχεδιασμός
 • Απομάκρυνση των κατεστραμμένων αρθρικών επιφανειών του μηρού και της κνήμης
 • Ακριβής επιλογή και τοποθέτηση μεταλλικών μοσχευμάτων (προθέσεων)
 • Τοποθέτηση πρόθεσης πολυαιθυλενίου μεταξύ προθέσεων  μηρού και κνήμης
 • Έλεγχος κινητικότητας και σταθερότητας του γόνατος

Η επέμβαση μπορεί να εφαρμοσθεί με την κλασική τεχνική, με χρήση ρομποτικού βραχίονα, με χρήση ψηφιακού πλοηγού ή με χρήση «έξυπων» γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας.  

Όλες οι τεχνικές είναι ιατρικώς αποδεκτές και έχουν πολύ καλά και συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει με γενική αναισθησία, με περιοχική (επισκληρίδιο)  ή με συνδυασμό.

Πέρα από την οστεοαρθρίτιδα, η αρθροπλαστική γόνατος εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις δευτεροπαθούς αρθρίτιδας του γόνατος:

 • Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
 • Μετατραυματική αρθρίτιδα
 • Αιμορροφιλική αρθρίτιδα

Πριν την επέμβαση, ο ασθενής υποβάλλεται σε λεπτομερή προεγχειρητικό έλεγχο οποίος περιλαμβάνει : κλινική εξέταση του γόνατος, ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος , καρδιολογική και αναισθησιολογική εκτίμηση.

Η μετεγχειρητική περίοδος ξεκινά με την  κινητοποίηση (κάθισμα σε καρέκλα, βάδιση) του ασθενούς λίγες ώρες μετά την επέμβαση . Ο ασθενής συνήθως παραμένει στο νοσοκομείο 2 μέρες προκειμένου να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά και να μπορεί να κινητοποιηθεί (βάδιση, χρήση σκάλας, τουαλέτα) αυτόνομα, χωρίς κάποια βοήθεια. Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ακολουθεί ένα ήπιο πρόγραμμα κινησιοθεραπείας και ενδυνάμωσης για λίγες ημέρες.

 • Οριστική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας
 • Άμεση απαλλαγή από τα συμπτώματα της αρθρίτιδας
 • Είναι πλέον θεραπεία ελάχιστης επεμβατικότητας
 • Μικρή απώλεια αίματος – ελάχιστη πιθανότητα μετάγγισης
 • Γρήγορη αποκατάσταση
 • Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών αυξάνει ακόμα περισσότερο την ακρίβεια τοποθέτησης των προθέσεων
 • Οι σύγχρονες προθέσεις είναι ακόμα περισσότερο ανθεκτικές, με μεγάλο χρόνο ζωής