Αρθροπλαστική Γόνατος

/Αρθροπλαστική Γόνατος
Αρθροπλαστική Γόνατος2022-09-28T14:20:09+03:00

Αρθροπλαστική γόνατος

Η αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί την οριστική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος και εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς άνω των 50 ετών. Περιλαμβάνει την αφαίρεση των κατεστραμμένων αρθρικών επιφανειών του μηρού και της κνήμης και την αντικατάστασή τους από μεταλλικές προθέσεις. Οι προθέσεις προσομοιάζουν στο σχήμα και στο μέγεθος με τις φυσιολογικές αρθρικές επιφάνειες και εξασφαλίζουν μια ανώδυνη και εύκολη κίνηση στο γόνατο. Ανάμεσα στην πρόθεση του μηρού και στην αντίστοιχη της κνήμης, παρεμβάλλεται μία πρόθεση πολυαιθυλενίου (ανθεκτικό πλαστικό) προκειμένου να απορροφούνται οι κραδασμοί και να μειώνονται στο ελάχιστο οι τριβές κατά τις κινήσεις των προθέσεων.

Στάδια Οστεοαρθρίτιδας γόνατος

Πώς γίνεται η επέμβαση;

Προκειμένου να εφαρμόσουμε την αρθροπλαστική γόνατος, απαιτείται πάντα ένας πολύπλοκος προεγχειρητικός σχεδιασμός. Στόχος μας κάθε φορά, είναι η διόρθωση των παραμορφώσεων του γόνατος και η αποκατάσταση του άξονα της άρθρωσης, έτσι ώστε οι προθέσεις που θα τοποθετήσουμε, να δέχονται ομοιόμορφα τα φορτία που παράγονται κατά τις κινήσεις του γόνατος. Παράλληλα, με βάση την κλινική εξέταση του/της ασθενούς και τον απεικονιστικό έλεγχο του αρθριτικού γόνατος, επιλέγουμε το είδος της αρθροπλαστικής και τις διαστάσεις των προθέσεων που θα χρησιμοποιήσουμε.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, γίνεται έλεγχος της σταθερότητας των προθέσεων και της κινητικότητας του γόνατος. Στόχος μας είναι η σταθερή τοποθέτηση των προθέσεων εντός του μηρού και της κνήμης και παράλληλα, η ομαλή, εύκολη και σταθερή κίνηση της άρθρωσης.

Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος – Ολική Αρθροπλαστική

Πόσο διαρκεί η αποκατάσταση;

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής με αρθροπλαστική γόνατος εντάσσεται άμεσα σε εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του χειρουργημένου του γόνατος. Από τις πρώτες ημέρες, είναι σε θέση να βαδίζει με μερική φόρτιση του χειρουργημένου σκέλους και να εκτελεί ένα μεγάλο εύρος κινήσεων. Σταδιακά, ο ασθενής μαθαίνει να χρησιμοποιεί το «νέο» του γόνατο και μέσα σε διάστημα λίγων ημερών επιστρέφει στις αρχικές καθημερινές του δραστηριότητες.

Σήμερα, η χειρουργική τεχνική για την αρθροπλαστική γόνατος είναι τόσο εξελιγμένη, που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε εξατομικευμένες χειρουργικές τεχνικές, ειδικά σχεδιασμένες για το γόνατο του κάθε ασθενούς ξεχωριστά. Έχουμε πλέον φθάσει στο σημείο να εφαμόζουμε σε κάθε ασθενή, προθέσεις “κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του”, βασιζόμενοι στα μοναδικά ανατομικά χαρακτηριστικά του γόνατός του! Με τον τρόπο αυτό, διατηρείται -όσο το δυνατό- ακέραιο το γόνατο του ασθενούς, η επέμβαση γίνεται όσο το δυνατόν ελάχιστα επεμβατική και εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη επιβίωση της αρθροπλαστικής.

Ποιό είναι το κόστος της επέμβασης;

Το συνολικό κόστος της αρθροπλαστικής γόνατος καθορίζεται από:

 • Tο επίπεδο του νοσοκομείου στο οποίο προαγματοποιείται η επέμβαση,
 • Tο είδος και την ποιότητα των εμφυτευμάτων που θα χρησιμοποιηθούν,
 • Tην αμοιβή της ιατρικής ομάδας που θα επιτελέσει την επέμβαση.

Είναι κατανοητό ότι στις μέρες μας, το κόστος μιας αρθροπλαστικής αποτελεί το πρώτο μέλημα των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποτελεί και το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή του νοσοκομείου και του χειρουργού καθώς, το “φθηνό” πολλές φορές αποδεικνείεται “ακριβό”, με δυσάρεστες συνέπειες στην υγεία του ασθενούς.

Καλό είναι, κάθε αρθροπλαστική γόνατος να επιτελείται:

 • από έμπειρη-καταρτισμένη χειρουργική ομάδα (ορθοπαιδικός χειρουργός, βοηθός, αναισθησιολόγος, προσωπικό χειρουργείου)
 • σε αυστηρά πιστοποιημένο νοσοκομείο, υψηλών προδιαγραφών, που εξασφαλίζει όσο το δυνατόν καλύτερη νοσηλεία, αποστείρωση, εκπαίδευση προσωπικού, διαχείρηση πιθανών επιπλοκών, αποθεραπεία,
 • με χρήση σύγχρονων τεχνικών (προεγχειρητικός έλεγχος, εργαλεία) και αξιόπιστων εμφυτευμάτων (πιστοποιημένα και βιβλιογραφικά αποδεκτά).
  Η διασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων αυξάνει το συνολικό κόστος της επέμβασης αλλά, περιορίζει σημαντικά την πιθανότητα επιπλοκών και χαρίζει στον ασθενή ένα άριστο χειρουργικό αποτέλεσμα.
  Η προσπάθεια υπερβολικής συρρίκνωσης του κόστους (φθηνό νοσοκομείο, “οικονομικά” εμφυτεύματα, χαμηλή ιατρική αμοιβή με στόχο την προσέλκυση ασθενών) μπορεί να οδηγήσει σε μέτρια ή κακά χειρουργικά αποτελέσματα, με πολλαπλάσια οικονομική επιβάρυνση και σημαντική επίπτωση στην υγεία των ασθενών.

Στα παρακάτω ενημερωτικά βίντεο, μπορείτε να παρακολουθήσετε συντεντεύξεις του Ορθοπαιδικού Χειρουργού κ. Κόλλια σε τηλεοπτικές εκπομπές, σχετικά με την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος και τους τρόπους αντιμετώπισης της πάθησης.

 • Προεγχειρητικός σχεδιασμός
 • Απομάκρυνση των κατεστραμμένων αρθρικών επιφανειών του μηρού και της κνήμης
 • Ακριβής επιλογή και τοποθέτηση μεταλλικών μοσχευμάτων (προθέσεων)
 • Τοποθέτηση πρόθεσης πολυαιθυλενίου μεταξύ προθέσεων  μηρού και κνήμης
 • Έλεγχος κινητικότητας και σταθερότητας του γόνατος

Η επέμβαση μπορεί να εφαρμοσθεί με την κλασική τεχνική, με χρήση ρομποτικού βραχίονα, με χρήση ψηφιακού πλοηγού ή με χρήση «έξυπων» γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας.  

Όλες οι τεχνικές είναι ιατρικώς αποδεκτές και έχουν πολύ καλά και συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει με γενική αναισθησία, με περιοχική (επισκληρίδιο)  ή με συνδυασμό.

Πέρα από την οστεοαρθρίτιδα, η αρθροπλαστική γόνατος εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις δευτεροπαθούς αρθρίτιδας του γόνατος:

 • Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
 • Μετατραυματική αρθρίτιδα
 • Αιμορροφιλική αρθρίτιδα

Πριν την επέμβαση, ο ασθενής υποβάλλεται σε λεπτομερή προεγχειρητικό έλεγχο οποίος περιλαμβάνει : κλινική εξέταση του γόνατος, ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος , καρδιολογική και αναισθησιολογική εκτίμηση.

Η μετεγχειρητική περίοδος ξεκινά με την  κινητοποίηση (κάθισμα σε καρέκλα, βάδιση) του ασθενούς λίγες ώρες μετά την επέμβαση . Ο ασθενής συνήθως παραμένει στο νοσοκομείο 2 μέρες προκειμένου να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά και να μπορεί να κινητοποιηθεί (βάδιση, χρήση σκάλας, τουαλέτα) αυτόνομα, χωρίς κάποια βοήθεια. Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ακολουθεί ένα ήπιο πρόγραμμα κινησιοθεραπείας και ενδυνάμωσης για λίγες ημέρες.

 • Οριστική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας
 • Άμεση απαλλαγή από τα συμπτώματα της αρθρίτιδας
 • Είναι πλέον θεραπεία ελάχιστης επεμβατικότητας
 • Μικρή απώλεια αίματος – ελάχιστη πιθανότητα μετάγγισης
 • Γρήγορη αποκατάσταση
 • Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών αυξάνει ακόμα περισσότερο την ακρίβεια τοποθέτησης των προθέσεων
 • Οι σύγχρονες προθέσεις είναι ακόμα περισσότερο ανθεκτικές, με μεγάλο χρόνο ζωής