Αρθρίτιδα υπαστραγαλικής

/Αρθρίτιδα υπαστραγαλικής
Αρθρίτιδα υπαστραγαλικής2021-10-07T18:19:39+03:00

Η αρθρίτιδα υπαστραγαλικής άρθρωσης είναι η εκφύλιση και η καταστροφή των αρθρικών επιφανειών του αστραγάλου και της πτέρνας.

Η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου αυτών των αντικριστών αρθρικών επιφανειών προκαλεί την εγκατάσταση αρθρίτιδας.

Η αρθρίτιδα υπαστραγαλικής οφείλεται συχνότερα σε:

  • εκφύλιση της άρθρωσης προϊόντος του χρόνου (οστεοαρθρίτιδα)
  • σε παλαιότερη κάκωση της άρθρωσης (μετατραυματική αρθρίτιδα)
  • σε παραμόρφωση του άκρου πόδα (πχ χρόνια, βαριά πλατυποδία)

Σε αρχικά στάδια, η αντιμετώπιση περιλαμβάνει τα συνήθη θεραπευτικά μέτρα που λαμβόνται για οποιαδήποτε αρθρίτδα.

Σε προχωρημένα στάδια, η θεραπεία είναι χειρουργική (αρθρόδεση υπαστραγαλικής).

 

Αρθρίτιδα υπαστραγαλικής άρθρωσης. Μεταξύ αστραγάλου και πτέρνας έχει εξαφανιστεί το μεσάρθριο διάστημα και παρατηρούνται εκφυλιστικές αλλοιώσεις.

 

Αρθρόδεση υπαστραγαλικής άρθρωσης. Ακτινοσκοπική λήψη εντός της χειρουργικής αίθουσας.